ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019

สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้

เตรียมจิตใจ
พวกเราอาจไม่ใช่เชื้อพระวงศ์หรือคนที่อาศัยในพระราชวังหรือปุโรหิตหรือผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม แต่นี่ไม่ได้ทำให้พระธรรม
1พงศ์กษัตริย์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา เพราะเราต่างถูกเรียกมาให้ไว้วางใจในพระเจ้าเดียวกัน ให้พิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่คุณพึ่งพาในพระองค์มากที่สุด

อ่าน : 
1 พงศ์กษัตริย์ 3:1-15

ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้ เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้?” 1 พงศ์กษัตริย์ 3:9

สำรวจและใคร่ครวญ
เมื่ออ่านประวัติศาสตร์ในพันธสัญญาเดิม เราเห็นแต่เพียงข้อเท็จจริงโดยมีความคิดเห็นเพิ่มเข้ามาน้อยมาก
-ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้เราสรุปเรื่องราวเองจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มที่เหลือ ในสิ่งที่ตามมาใน 1 และ 2 พงศ์กษัตริย์ รายละเอียดทั้งสองนั้นโดดเด่นเหมือนแสงสีแดงที่ส่องพาดลงมา  ประการแรก ซาโลมอนแต่งงานกับธิดาของฟาโรห์ (3:1)! นี่ได้สร้างผลกระทบที่หนักหนาต่อไป (ดู 11:1-6) ประการที่สอง ผู้คนยังคงถวายเครื่องบูชาที่ปูชนียสถานสูง-ไม่มีทางเลือกอื่น(ข้อ 2) นี่เป็นสิ่งที่นำกษัตริย์ไปยังเมืองกิเบโอน(ข้อ4) แต่เมื่อพระวิหารถูกสร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นบ่วงดักใหญ่หลวงแม้กระทั่งต่อกษัตริย์เอง (ดู 11:7; 12:31,32) นอกเหนือจากสิ่งนี้ อะไรคือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเกี่ยวกับสภาพฝ่ายจิตวิญญาณของกษัตริย์(ข้อ 3)?
            เมื่อได้รับโอกาสสำคัญที่พระเจ้าประทานให้(ข้อ 5) ซาโลมอนได้ขอสิ่งยิ่งใหญ่และเป็นที่น่าจดจำนั่นคือ ที่ท่านจะเห็นทุกสิ่งด้วยความเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำแล้วเพื่อดาวิดและอิสราเอล (ข้อ 6) เหตุใดสิ่งนั้นจึงสำคัญ? ข้อ 7-9 แสดงให้เห็นว่า ซาโลมอนรับคำสั่งเสียจากพระบิดาของท่าน(จากที่ได้อ่านไปเมื่อวานนี้) มาสู่หัวใจ จะมีของขวัญใดที่ดีกว่านี้ได้?  องค์พระผู้เป็นเจ้าตอบสนองด้วยพระทัยที่กว้างขวาง(ข้อ 10-14) พระธรรมในบทต่อๆ ไปพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์

ตอบสนอง

ยากอบ 1:5 ย้ำเตือนเราทุกคนให้แสวงหาปัญญาของพระเจ้า ให้ใช้เวลาในการอธิษฐาน แสวงหาการอภัยที่หลงผิดไป และอธิษฐานทูลขอสติปัญญา
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.