ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019

คำสั่งเสียก่อนจากไป

เตรียมจิตใจ

ราชวงศ์ในเยรูซาเล็มตกอยู่ในอันตราย ภัยคุกคามของกลุ่มรัฐประหารและความแตกแยกมีอยู่ แต่ความเป็นผู้นำก็นำมาซึ่งความขัดแย้ง และเพียงเพราะคนของพระเจ้าพูดแก้ต่างสำหรับการกระทำใดๆ เราก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าพวกเขาทำด้วยความถูกต้องชอบธรรมเสมอไป

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 2:1-12 

 “ดังนั้น ซาโลมอนจึงประทับบนบัลลังก์ของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ตั้งมั่นคงยิ่งนัก” 1 พงศ์กษัตริย์ 2:12

สำรวจและใคร่ครวญ
ดาวิดได้สั่งเสียซาโลมอนอยู่สองประการ (ข้อ 1-4) นี่ไม่ใช่มาตรฐานทางการเมืองทั่วไป ใช่ไหม? คงเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง ถ้ามีนักการเมืองปัจจุบันคนไหนนำเสนอว่าความสำคัญอันดับแรกของผู้นำคือความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า กระนั้น นี่คือสิ่งที่สำคัญยิ่งประการแรกสำหรับดาวิด เพราะถือว่าซาโลมอนคือกษัตริย์ของพระเจ้า คำสั่งสอนนี้แตกต่างเล็กน้อยจากคำสอนสำหรับผู้เชื่อพันธสัญญาเดิม (พระพรสำหรับผู้สัตย์ซื่อ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 28:1,2  หรือ คำสาปแช่งสำหรับผู้ที่ไม่สัตย์ซื่อ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 28:15) ความแตกต่างคือความรับผิดชอบของซาโลมอนที่จะนำในความสัตย์ซื่อ อย่างที่ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลได้พิสูจน์ให้เห็นซ้ำๆแล้วว่า ความไม่สัตย์ซื่อของกษัตริย์นั้นส่งผลให้ทั้งประเทศถูกทำลายล้าง

ในทางตรงกันข้าง ช่างน่าเศร้า คำสั่งเสียที่สองของดาวิดดูเหมือนจะเป็นที่คาดเดาได้ในการเมืองโลก ...  (ดูข้อ 5-12) แต่ดูเหมือนสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวสำหรับกษัตริย์ของพระเจ้า ที่ซึ่งในพระคัมภีร์เดิมส่อให้เราเห็นล่วงหน้าถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เริ่มตาพร่ามัว (อย่างที่ได้แสดงให้เห็นในบทที่ 2) แม้ว่ามีหลักการในการทำงาน มีกฎเกณฑ์ที่จะปกป้องความมั่นคงในการปกครองของกษัตริย์ แต่ก็ต้องการปัญญาอย่างยิ่ง(ข้อ 9) และมาตรการที่เข้มแข็ง เป็นการไม่ฉลาดที่จะท้าทายวัตถุประสงค์ของพระเจ้า

ตอบสนอง

พระเจ้าจะจัดการกับภัยคุกคามที่มีต่อการครอบครองของพระคริสต์ของพระองค์  แต่สรรเสริญพระเจ้าที่ในพระเยซูคริสต์ เราพบกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ตายเพื่อศัตรูของพระองค์ และยังให้อภัยทหารที่ตรึงพระองค์
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.