ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

มองดูดวงดาว 
 

เตรียมจิตใจ

วันอาทิตย์มักเป็นวันหยุดพักผ่อน เราหยุดจากการงาน แต่โลกยังคงหมุนต่อไป ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก หัวใจของเรายังคงเต้นต่อไป เราไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้จักรวาลทำงาน นั่นคืองานของพระเจ้า! สรรเสริญพระองค์ในฐานะพระผู้สร้าง

อ่าน สดุดี 19
 

“ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า และพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์” สดุดี 19:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คนที่ตามองเห็นได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อจ้องมองดูท้องฟ้ากว้างใหญ่ยามค่ำคืน จะรู้สึกน่าเกรงขามและอัศจรรย์ใจ สำหรับบางคน สิ่งที่มองเห็นน่ากลัวจนหนาว พวกเขาเห็นความมืดที่ว่างเปล่าและรู้สึกโดดเดี่ยวในจักรวาล แต่เมื่อเรามองอย่างถูกต้อง ฟ้าสวรรค์ ‘ประกาศ’ ถึงพระสิริของผู้ทรงสร้าง โยฮันเนส เค็ปเลอร์ - นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มองงานของท่านเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์ว่าเป็นเพียงความคิดหลังจากพิจารณาความคิดของพระเจ้า

ความรู้ความเข้าใจจากบทเพลงสรรเสริญนี้คือ จักรวาลไม่เพียงมีกฎเกณฑ์ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังมีศีลธรรมด้วย ที่สะท้อนถึงลักษณะทางศีลธรรมของพระผู้สร้าง ข้อ 7 เคลื่อนจากความอัศจรรย์ทางกายภาพของจักรวาลสู่ ‘กฎหมายของพระเจ้า’ สิ่งที่เรามองเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนคือแสงสว่าง ไม่ว่าจะสะท้อนหรือส่งตรงมาจากดาวต่างๆ

ในทำนองเดียวกันพระบัญญัติของพระเจ้านั้นทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งให้แสงสว่าง (ข้อ 8) เรียกร้องให้ดำเนินชีวิต "ด้วยความยำเกรงพระเจ้า" (ข้อ 9) เป็นการเชิญให้อยู่อย่างสอดคล้องกับกฎหมายของจักรวาลทั้งทางศีลธรรมและทางกายภาพ สิ่งเหล่านี้ได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นจริงในประสบการณ์ของมนุษย์ (ข้อ 11)

 

ตอบสนอง

ข้อ 14 เชิญชวนเราให้ไม่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งการทรงสร้างนี้ ผ่านทางคำพูดและทัศนคติของเรา โฟกัสบางอย่างในการทรงสร้างเมื่อคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าในวันนี้
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.