ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019

บทนำสู่พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 1-10
ได้รับพระพร: ปัญญาและความมั่งคั่ง

เรื่องราวการนำอาณาจักรโดยกษัตริย์นั้นน่าจะห่างไกลจากวิถีชีวิตของผู้อ่านพลังประจำวัน แต่ในช่วงเวลาซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนครอบครองเหนืออิสราเอล ไม่เพียงเป็นความอยากรู้ด้านประวัติศาสตร์เท่านั้น เรายังได้ทราบถึงสิ่งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความจริงของอำนาจมนุษย์ทั้งในแง่ดีและไม่ดี และเรายังได้เรียนรู้มากกว่านั้นถึงพระเจ้าผู้สร้างประเทศอิสราเอลจากไม่มีอะไร และจากนั้นพระองค์ได้ยกพวกผู้นำขึ้นเพื่อให้พวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระองค์ พระองค์คือพระเจ้าผู้กระทำสัญญาและผู้รักษาสัญญา ความจริงข้อนี้เป็นเหมือนดั่งเชือกที่ผูกโยงประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิมทั้งหมดไว้ด้วยกัน

แต่ไม่มีผู้อ่าน
1พงศ์กษัตริย์ คนไหนจะสามารถมองข้ามสิ่งที่รบกวนจิตใจของเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปได้ ตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ผู้คนเหล่านั้นต่างมีข้อบกพร่อง ในบทต่างๆ ที่เราจะอ่านนี้ กษัตริย์ซาโลมอนดำเนินไปด้วยดี ด้านมืดในรัชสมัยของพระองค์ปรากฏใน 1พงศ์กษัตริย์ 11 พระองค์เองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ

 

นั่นเป็นเหตุที่ผู้อ่านคริสเตียนมักจะรอคอยเวลาเมื่อสิ่งดีที่สุดจะเข้ามา กษัตริย์ในพันธสัญญาเดิมทุกพระองค์ถูกเจิมตั้งเพื่อบทบาทนี้ ด้วยเหตุนี้ แต่ละพระองค์ในทางเทคนิค ถือเป็น พระเมสสิยาห์” (หรือ พระคริสต์ในภาษากรีก) “พระคริสต์ซาโลมอนมีส่วนดีแต่ก็มีข้อบกพร่อง-แม้พระองค์จะเสาะหาปัญญาจากพระเจ้าเมื่อต้องตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการ

 

เราสามารถชื่นชมยินดีที่กษัตริย์ซึ่งสมบูรณ์พร้อมคือพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา สิ่งดีใดๆ ที่มีในซาโลมอน จะสมบูรณ์ในพระเยซู

 

ผู้เขียน: มาร์ค เมย์เนล (Mark Meynell)

มาร์คเป็นสามี คุณพ่อและศิษยาภิบาล-ผู้มีใจรักในการสร้างสะพานเชื่อมข้ามวัฒนธรรม และเชื่อมพระคัมภีร์โบราณเข้ากับโลกยุคใหม่

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019

อาณาจักรที่เปราะบาง

เตรียมจิตใจ

การเมืองโบราณอาจเป็นสิ่งที่ไกลตัวเรา แต่เราต่างเคยมีประสบการณ์ในการกลัวอนาคตเมื่อปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นี่คือสถานการณ์ของอิสราเอลเมื่อรัชกาลของดาวิดใกล้จบลง

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 1:1-27

ขอเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาดาวิดทันที และกราบทูลพระองค์ว่า พระราชาเจ้านายของหม่อมฉัน ฝ่าพระบาทได้ทรงปฏิญาณกับสาวใช้ของฝ่าพระบาทว่า ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเรา และจะนั่งบนบัลลังก์ของเราไม่ใช่หรือ?” แล้วทำไมอาโดนียาห์จึงเป็นกษัตริย์เล่า เพคะ?’” 1 พงศ์กษัตริย์ 1:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อไหร่ก็ตามที่สุลต่านในอาณาจักรออตโตมานโบราณเสียชีวิตลง บรรดาบุตรชายของท่านจะเร่งรีบไปยังเมืองอิสตันบูล โดยคนแรกที่ไปถึงจะได้รับมงกุฎและมักจะสังหารพี่ชายน้องชายคนอื่นที่เป็นเสมือนศัตรูคู่แข่ง นั่นเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม ดาวิดมีบุตรชายหลายคนและเห็นได้ชัดว่าวันเวลาของท่านถูกนับไว้แล้ว ทุกคนต่างเห็นความแตกต่างระหว่างความอ่อนแอของดาวิด(ข้อ1-4) กับอาโดนียาห์ผู้แข็งแกร่งแต่มักกบฏ (ข้อ5,6) และอย่างรวดเร็ว สภาก็แบ่งออกเป็นฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ต่อต้านอาโดนียาห์ (ข้อ5-9)

            ความทะเยอทะยานของอาโดนียาห์ถูกต่อต้านโดยนาธันผู้คิดอย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจในเรื่องการเมือง (ข้อ10-17) จากนั้นนาธันก็ไปหาดาวิดเองเพื่อให้ท่านสนับสนุนบัทเชบา(ข้อ18-27) ประเด็นหลักคือ ดาวิดเคยให้สัญญาไว้ว่าซาโลมอนจะขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากท่าน-โปรดสังเกตว่า วลีที่เขียนว่าซาโลมอนบุตรของเจ้าจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเรา’ (ข้อ13) ได้พูดเป็นนัยถึงแปดครั้งในบทนี้                          ช่างน่าเศร้าที่ดาวิดไม่ได้กระทำสิ่งใดอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ (เหมือนอย่างที่ท่านล้มเหลวในการจัดการกับพฤติกรรมของอาโดนียาห์ (ข้อ6) อาจจะเนื่องด้วยอายุของท่าน ทำให้ท่านเองละเลยต่อความรับผิดชอบในฐานะกษัตริย์และฐานะพ่อ ช่างเป็นจุดจบอันน่าเศร้าของชีวิตที่มีชื่อเสียง

ตอบสนอง :
คุณจะทำอะไรเมื่องานของพระเจ้าดูไม่มั่นคง? ถ้าพระเจ้าในพระคริสต์ทรงมีสิทธิอำนาจและปกครองจริงๆ เราจะทำสองสิ่งคือ อธิษฐานขอการปกป้องอาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานขอสติปัญญาสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการนำ(โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นด้วย!)
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.