ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019
 

เส้นชัย

 

เตรียมจิตใจ

พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้มาเป็นของพระองค์’ (ฟีลิปปี 3:12) ให้ใช้เวลาใคร่ครวญประโยคนี้

 

อ่าน ฟีลิปปี 3:12-21

และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ฟีลิปปี 3:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ข้าพเจ้าเคยเทศนาบนจักรยานที่ขี่ไปรอบคริสตจักร เพื่อจะแสดงตัวอย่างของความจริงที่ว่า การเขียนของเปาโลกำลังต่อสู้กับที่สุดของทั้งสองด้านแค่ไหน เหมือนกับที่จะตกจากจักรยานไปทางซ้ายหรือขวา เปาโลโต้แย้งว่า เป็นไปได้ที่จะเข้าใจผิดในข่าวประเสริฐของคริสเตียน ถ้าเรายึดแน่นเกินไป ไม่ว่าจะเป็น หน้าที่ความรับผิดชอบหรือ ความเป็นอิสระทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณ พระเยซูคริสต์ได้ทรงปลดปล่อยคุณให้มีอิสระจากกฏบัญญัติ ดังนั้น ทำในสิ่งที่ต้องการ พระองค์เพิ่งได้กำลังเตือนคุณเรื่องกฎหมาย แต่ยังมี ศัตรูต่อไม้กางเขน’ (ข้อ 18) ผู้ได้ใช้ชัยชนะแห่งการคืนพระชนม์ของพระเยซู เป็นข้ออ้างทำตามความต้องการของพวกเขาเอง (ข้อ 19)  การทำตามคำสอนหรือครูผู้สอนเท็จล้วนนำสู่ความพังพินาศที่เจ็บปวด 

ดังนั้นเปาโลจึงเสนอทางออกให้คริสตจักรให้ ร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า” (ข้อ 17) พวกเขาสังเกตเห็นเปาโล ขับโดยไม่มีสิ่งที่ทำให้คงที่บางครั้งดูเหมือนเอียงไปทางหนึ่ง บางครั้งก็ทางอื่น แต่ที่สม่ำเสมอคือมองไปข้างหน้า (ข้อ 13,20) ไม่มีการชนแหลก  คนอื่นก็ใช้ศิลปะอันนี้ด้วย (ข้อ 17) เคล็ดลับความสมดุลที่วิเศษนี้อยู่ที่ข้อ 12 “แต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไปเพื่อฉวยเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้สำหรับข้าพเจ้า เมื่อทรงฉวยข้าพเจ้ามาเป็นของพระองค์

 

ตอบสนอง

อะไรคือแนวโน้มของคุณ โน้มไปทางหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโน้มไปทางความอิสระเสรี  อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่ป้องกันอันตรายนี้?
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.