ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 (วันเด็ก)

เด็กๆ เป็นของประทานที่ดีเลิศจากพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

วันนี้ เป็นวันเด็กตามปฏิทินประเทศไทย พระคัมภีร์บอกเราว่า เด็กๆ เป็นมรดกจากพระเจ้า หน้าที่ยิ่งใหญ่ของเราคือรักและเลี้ยงดู ฝึกและอธิษฐานเผื่อให้พวกเขาเติบใหญ่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

 

อ่าน : สดุดี 127:3; ยากอบ 1:17; สุภาษิต 22:6

          “นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล”  สดุดี 127:3

          “ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้าง แห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง”  ยากอบ 1:17

          “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้นสุภาษิต 22:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เด็กๆ เป็นของประทาน ของขวัญ และมรดกจากพระเจ้า (สดุดี 127:3)  เป็นของประทานที่ดีเลิศ (ยากอบ 1:17) เราต้องเป็นดังเช่นผู้รับมอบฉันทภาระที่ดี (1 เปโตร 4:10) ทำหน้าที่ของเราอย่างสัตย์ซื่อ ถูกทางถูกวิธี เข้มแข็งอดทนด้วยความรักและเสียสละ เพื่อให้เด็กๆ ของเราเติบโตในทางของพระเจ้า

          ในวันนี้และในทุกๆ วัน เราสามารถอธิษฐานเผื่อเด็กๆ และเผื่อตัวเราเอง ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ คุณสามารถจดรายการเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้ ขอพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราและทรงช่วยเรา!

(1) อธิษฐานเพื่อที่เด็กๆ ของเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมโยงและติดสนิทกับพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระองค์ และมีส่วนในงานของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างพวกเขา

(2) อธิษฐานที่พวกเขาจะได้รับการจัดเตรียมในสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และทูลขอสติปัญญาและทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นไท ไม่ตกอยู่ในอำนาจมืดหรือการล่อลวงใดๆ เอาชนะอุปสรรคต่างๆ อยู่อย่างมีคุณค่า ปราศจากความหิวและความกลัว

(3) อธิษฐานเพื่อที่พวกเขาจะเรียนรู้การให้และ ให้อภัยมีความรู้ ความเข้าใจ มีปัญญา และมีความหวังเสมอ

(4) เราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่คนเดียว ปราศจากการสนับสนุน อธิษฐานที่พวกเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและเข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความรัก ทั้งกับครอบครัว เพื่อนและคู่ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไป และ (5) ...เติมรายการของคุณเองที่จะอธิษฐานเผื่อเด็กๆ

 

ตอบสนอง:

ให้นำความปรารถนาของคุณหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กๆ ที่รบกวนจิตใจคุณอยู่มายังพระเจ้า วันนี้คุณอธิษฐานเผื่อเด็กๆ แล้วหรือยัง?   
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.