ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019

ข้อตกลงที่แท้จริง

 

เตรียมจิตใจ

คุณอาจคุ้นเคยกับรูปแบบการวิเคราะห์ทางการตลาดที่เรียกว่า‘SWOT Analysis’ ที่วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม (S = Strengths, W = Weaknesses, O = Oppoortunities, T = Threats) ให้พิเคราะห์สถานการณ์ของคุณคุณเห็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามที่ไหนบ้าง?

 

อ่าน ฟีลิปปี  3:1-11

 

ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไร” ฟีลิปปี 3:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คำแรกในข้อ 1 ‘สุดท้ายนี้อาจเป็นการจบความคิดที่เขียนมาในบรรทัดต่างๆก่อนหน้านี้ หรือเป็นการเริ่มต้นเรื่องใหม่แต่ไม่ว่าจะในแบบไหนท่อนนี้ของจดหมายก็ได้มีการเปลี่ยนทิศทางจากการหนุนใจเป็นชื่นชมยินดีและดำเนินต่อไปใหม่ในข้อ 4:4 ดูเหมือนว่าจู่เปาโลก็ถูกยึดโดยความวิตกกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปิ

มันเป็นอันตรายที่จะถูกแทรกซึมโดย 'Judaisers' กลุ่มชาวยิวในเมืองฟีลิปปีที่ยืนยันว่า คนที่กลับใจมาเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่ขาวยิวจะต้องเข้าพิธีสุหนัตมาเป็นคนยิวก่อน

เปาโลคุ้นเคยกับความคิดนี้ดีเป็นความต้องการที่จะยกระดับคุณภาพทางศาสนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่ชัดเจนและเปาโลเองก็มีคุณสมบัตินี้ในระดับต้นๆ (ข้อ 5,6) แต่ท่านได้เห็นว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดแข็งแท้จริงแล้วเป็นจุดอ่อนและที่คิดว่าเป็นภัยคุกคามที่แท้จะกลายเป็นโอกาส (ข้อ 7 และดู 2 โครินธ์ 12:1-10) มีเพียงเรื่องเดียวที่สำคัญคือการรู้จักพระคริสต์และมีความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อในพระองค์ไม่ใช่จากการบรรลุผลสำเร็จทางศาสนา

ตอบสนอง

ความมุ่งมั่นทางจิตวิญญาณของฉันมีศูนย์กลางที่ 'รู้จักพระคริสต์' อย่างแท้จริงหรือไม่? ทางของพระองค์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฉันได้พิจารณาว่าเป็นความสูญเสียหรือภัยคุกคามรวมทั้งการทนทุกข์ทรมานหรือไม่? (ข้อ 10)
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.