ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019

สรุปเรื่องทรัพยากรมนุษย 


เตรียมจิตใจ

พระเยซูส่งสาวกออกไปประกาศเป็นคู่ๆ (ลูกา 9,10) จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ว่าหุ้นส่วนของเราเป็นใคร ให้คุณค่าและพูดดีๆ กับพวกเขา  มีใครบ้างที่อยู่ใน ทีมของคุณ?

 

อ่าน ฟีลิปปี 2:19-30

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่ง และจงนับถือคนประเภทนี้ฟีลิปปี 2:29

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เปาโลไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานใหญ่โตมาสนับสนุนงานพันธกิจของท่าน คริสตจักรที่ท่านก่อตั้งขึ้นไม่ได้มีวัฒนธรรมที่มั่นคงในการสนับสนุนอัครทูตของตนทางการเงิน (4:15) ทีมงานเดินทางของท่านมีขนาดเล็กและเหนียวแน่น การสูญเสียคนหนึ่งไปจะเหมือนกับการถูกระเบิด ในเวลานี้ที่มีความต้องการบุคคลากรอย่างมาก เปาโลยอมขาดคนทั้งสอง (ทิโมธีและเอปาโฟรคิทัส) เพื่อเห็นแก่คริสตจักรเมืองฟีลิปปี

 ทิโมธีเป็นตัวเลือกที่ต้องการของเปาโล เขาเป็นเหมือนลูกชายคนหนึ่งที่ทำงานควบคู่ไปกับท่าน ทิโมธีน่าจะเป็นตัวแทนของอัครสาวกที่ดีที่สุด (ข้อ 22,20) แต่การออกเดินทางของเขาต้องล่าช้าจนกว่าอนาคตของเปาโลจะชัดเจนยิ่งขึ้น (ข้อ 23) ดังนั้น ตัวแทนทันทีจึงต้องเป็นเอปาโฟรดิอัส ผู้ซึ่งเพิ่งหายป่วยเกือบจะตายจริงๆ ผู้ซึ่งอยู่เคียงข้างเปาโลทั้งในช่วงสุขและทุกข์

เปาโลได้เตือนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว (2: 4) ในสถานการณ์หมดหวังที่ถูกคุมขังและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต  เปาโลเห็นคนอื่นๆ ที่แสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเองที่มีผลกระทบต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดท่าน (ข้อ 21) การตัดสินใจที่ไม่เห็นแก่ตัวที่ส่งเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันที่สุดของท่าน เป็นการแสดงออกถึงการมี จิตใจที่เหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ซึ่งเปาโลเรียกร้องคริสตจักรเมืองฟีลิปปีให้มี

 

ตอบสนอง

ทีมที่ยิ่งใหญ่เหมือนทีมของเปาโล มีวัตุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง  ครอบครัว คู่สมรส กลุ่มเพื่อน สามารถร่วมกันเป็นทีมหลายๆ ทีมที่ยิ่งใหญ่  ให้อธิษฐานเผื่อ ทีมของคุณ ที่จะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และอุทิศตนทั้งหมดเพราะเหตุแห่งพระคริสต์

 
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.