ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 8 มกราคม 2019

เส้นโค้งตัว U ของจักรวาล

 

เตรียมจิตใจ

ถ้าคุณทำได้ให้คุกเข่าลงต่อพระเยซูให้สภาพร่างกายของคุณแสดงออกถึงการนมัสการที่คุณยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

 

อ่านฟีลิปปี 2:5-11

 

จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ฟีลิปปี 2:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในโลกของกรีก-โรมันความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือความถ่อมใจ (humility) ไม่ถือเป็นคุณงามความดีหรือคุณธรรมศัพท์คำนี้ยังมีความหมายว่าถูกบดขยี้หรือทำให้ต่ำลง

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความล้มเหลวและความน่าละอายส่วนการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงและอำนาจกลับถือว่าเป็นสิ่งดีงาม

 

ในพระธรรมตอนนี้ที่ปรากฏในเพลงนมัสการคริสเตียนโบราณบรรยายถึงการเดินทางของพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเริ่มต้นจากจุดสูงสุดที่จินตนาการได้ทัดเทียมกับพระเจ้าและเคลื่อนต่ำลงมา โดยจุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์รับสภาพทาสผู้รับใช้และทนทุกข์ทรมานไปจนถึงจุดต่ำสุดที่จินตนาการได้คือความตายที่น่าอับอายแล้วก็เป็นขึ้นมาในการฟื้นคืนพระชนม์และถูกรับขึ้นไปในที่สูงสุด ดูเหมือนเส้นโค้งลักษณะตัวU ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาล

          ในข้อ 6 ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าแต่ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้อาจแปลว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงถ่อมพระทัยพระองค์ลงหรือกล่าวอักนัยหนึ่งว่าการถ่อมพระทัยไม่ใช่การเบี่ยงเบนจากปกติชั่วคราวที่ต้องการเพื่อการจุติลงมาเกิดการถ่อมพระทัยนั้นอยู่ในหัวใจตามลักษณะของพระเจ้าเช่นเดียวกับการถ่อมใจที่จะต้องฝังอยู่ในประชาคมคริสเตียนและคริสเตียนทุกคนมันเหมือนเส้นโค้งลักษณะตัวU ที่วิ่งผ่านสิ่งที่ทรงสร้างทั้งสิ้นที่ซึ่งวันหนึ่งทุกคนจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า

 

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อชุมชนที่คุณอยู่สภาพจะเป็นเช่นไรถ้าทุกคนจะมีความคิดและทัศนคติเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์และคุณจะเล่นบทบาทของคุณอย่างไร?

 พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.