ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019

ตามหัวหอกไป

 

เตรียมจิตใจ

พระธรรมตอนนี้ลงรายละเอียดพระพรบางประการของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ คุณได้รวมพระพรอะไรบ้างในรายการของคุณ? ให้ใช้เวลาสักครู่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรเหล่านั้น

 

อ่าน ฟีลิปปี 2:1-4

 

ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันฟีลิปปี 2:2

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ทีมรักบี้นิวซีแลนด์ All Blacks มีหลักการหนุนใจอีกข้อหนึ่ง คือ ‘Follow the Spearhead’ แปลตรงตรงคือตามหัวหอกไป ความหมายคือทำตามผู้นำหน้าเรา ไปในทิศทางเดียวกัน หัวหอกเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวขยายในภาษาเมาลี  หมายถึงครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และไปในทิศทางเดียวกัน จะมีพลังมากขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่ประสบความสำเร็จ

            ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกันของเปาโลกับคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี เป็นหัวข้อหลักของบทแรกนี้ (ดูข้อ 5, 8, 27, 30) ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เพียงระหว่างกัน แต่กับพระคริสต์ด้วย (2:1) นี่หมายความว่า ความเป็นอันหนึ่งอีนเดียวกันจริงๆ แล้วไม่ใช่แต่เพียงที่เราทำให้เกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่กำหนดและประทานให้เราด้วย อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามรักษา (เอเฟซัส 4:3)

            เปาโลกระตุ้นให้คริสเตียนในเมืองฟีลิปปีตามผู้นำหน้าไปท่านเน้นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความคิด ในความรัก มีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกีน

(ข้อ 2) ซึ่งต่างกับวัฒนธรรมของเราที่สนันสนุนเรื่องปัจเจกนิยม และสิทธิในการแสดงออกส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การคุกคามภายนอกจากศัตรู เทียบไม่ได้เลยกับภัยที่เกิดจากการแตกแยกของคนที่มีความสัมพันธ์กัน เหมือนกับผู้เล่นทุกคนในทีมรักบี้ All Black ที่ต้องเดินตามหัวหอก ดังนั้น ความรักในครอบครัวขยายในคริสตจักร จะสำแดงพระคริสต์ต่อโลกนี้ (ยอห์น 13:35)

 

ตอบสนอง

มีโอกาสอะไรบ้างในสัปดาห์นี้ที่คุณจะตามหัวหอกไปและแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์? มีมุมไหนในบุคลิกลักษณะของคุณที่ต้องยอมจำนนต่อพระคริสต์ เพื่อคุณจะทำให้ทีมมีประสิทธิผลมากขึ้น?

 
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.