ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019

หยุดไม่ได้

 

เตรียมจิตใจ

บางเวลาดูเหมือนพระประสงค์ของพระเจ้าพุ่งไปข้างหน้าและบางครั้งก็ดูเหมือนหยุดนิ่งใช้สดุดีบทที่ 145 ในการสรรเสริญพระเจ้าและแบ่งปันในมุมมองของสวรรค์

 

อ่านฟีลิปปี 1:12-26

 

ข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์จะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายฟีลิปปี 1:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

เปาโลมีทุกเหตุผลที่รู้สึกหดหู่ท่านอยู่ในคุกข่าวประเสริฐถูกบุกรุกช่วงชิงโดยคู่แข่งและฝ่ายตรงข้าม และคริสตจักรที่ท่านก่อตั้งขึ้นก็ไม่มั่นคงถึงอย่างนั้นก็ตามท่านก็เปี่ยมด้วยความหวังการถูกคุมขังเพื่อพระคริสต์ได้กลายเป็นจุดที่ท่านสามารถพูดได้ (ข้อ 13) ชุมชนคริสเตียนก็มีความกล้ามากขึ้น (ข้อ 14) และข่าวประเสริฐก็ได้ประกาศออกไปไม่ว่าผู้เทศนาจะมีแรงจูงใจอะไร (ข้อ 18) งานของพระเจ้าหยุดไม่ได้

 

นี่เป็นไปได้อย่างไร? ประการแรกเปาโลอ้าแขนรับสถานการณ์ต่างๆของท่านด้วยความกล้าหาญ (ข้อ 20) คริสตจักรในยุคแรกไม่ได้อธิษฐานเพื่อเหตุการณ์ที่ง่ายขึ้นแต่ทูลขอความกล้าหาญ (กิจการ 4:29) เปาโลไม่ต้องการที่จะให้ได้รับความละอายในพฤติกรรมของท่าน (ข้อ 20) และต้องการให้คริสตจักรภูมิใจในตัวท่าน (ข้อ 26)

ประการที่สองเปาโลรู้ว่าท่านได้รับการสนับสนุนโดยการอธิษฐาน (ข้อ 19) ประการที่สามท่านได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ (ข้อ 19) ทั้งสามปัจจัยนี้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าประสบความสำเร็จและก้าวหน้าไปในสถานการณ์ต่างๆ

อนาคตของเปาโลไม่แน่นอน (ข้อ 20) แต่ท่านฝากชีวิตของท่านให้เป็นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพหรือเรือนจำชีวิตหรือความตายแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถหยุดพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะนั่นหมายถึงการได้อยู่กับพระคริสต์

 

ตอบสนอง

ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดประทานความกล้าหาญและได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพระองค์โปรดให้งานที่รับใช้พระองค์นั้นเกิดผลดีและข้าฯไม่ได้รับความละอายและโปรดให้การดำเนินชีวิตของข้าฯในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระเยซูเป็นที่หนุนใจคนอื่นๆด้วยอาเมน
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.