ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 178

 บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ 178 (กันยายน-ธันวาคม) 2018

บทบรรณาธิการ 
 
 

สวัสดีค่ะ พี่น้องผู้มีพลังประจำวัน พลังประจำวันสำหรับผู้อ่านภาษาไทย

เรากำลังเข้าสู่ 4 เดือนสุดท้ายของปี 2018 และจะเริ่มรอบใหม่ของการอ่านพระธรรมสดุดี ซึ่งในระบบการอ่านพลังประจำวัน เราจะอ่านพระธรรมตอนละ 8-15 ข้อในแต่ละวัน จะสลับอ่านพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่อย่างละ 2 อาทิตย์ และอ่านพระธรรมสดุดีในทุกวันอาทิตย์

หวังว่าเมื่อคุณใช้เวลาสงบอ่านและใคร่ครวญพระวจนะในแต่ละวัน คุณจะพบพระสัญญาและปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับคุณโดยตรง ที่จะเป็นแสงสว่างและกำลังในการดำเนินชีวิต “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

เมื่อเราอ่านสดุดีรอบใหม่ ขอหนุนใจให้เราท่องข้อพระคัมภีร์ สดุดี 1: 2-3 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น”

ในเล่มนี้ เราจะอ่านพระธรรมเยเรมีย์บทที่ 1-20 ด้วย คำพูดของผู้เผยพระวจนะในสมัยนั้นพูดอะไรกับเราในวันนี้บ้าง?  คำเตือนให้กลับใจและวันแห่งการพิพากษา! พระเจ้าทรงเห็นและรู้จักเรา พระเจ้าทรงเห็นอะไรในใจคุณ?

“คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระยาห์เวห์ เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ เมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผล” เยเรมีย์ 17:7-8

“ให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” สดุดี 150:6

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงนำ ทรงจัดเตรียม และทรงปกป้องคุ้มครองเราในปี 2018

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรต่อไปในปี 2019 และตลอดไป อาเมน
บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการฉบับที่ 182
บทบรรณาธิการฉบับที่ 181
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 180 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 179
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 177
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 176
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 175
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 174
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 173
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 172
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 171
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 170
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 169
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 168
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 167
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 166
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 165
บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ 164
บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ 163
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 162
บทยรรณาธิการ ฉบับที่ 161
บทบรรณาธิการ พลังประจำวันฉบับที่ ๑๖๐
บทบรรณาธิการฉบับที่ 159
บทบรรณาธิการฉบับที่158
บทบรรณาธิการ ฉบับที่ ๑๕๗
บทบรรณาธิการ ฉบับที่ ๑๕๖
บทบรรณาธิการฉบับที่ ๑๕๖
บทบรรณาธิการ ฉบับที่ ๑๕๕
บทบรรณาธิการฉบับที่ ๑๕๔
บทบรรณาธิการฉบับที่ ๑๕๓
บทบรรณาธิการฉบับที่ 152 article
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 151
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่150 article
บทบรรณาธิการพลังประจำวัน ฉบับที่ 149 article
บทบรรณาธิการ พลังประจำวัน ฉบับที่ 148Copyright © 2010 All Rights Reserved.