ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018

ให้ทั้งหมด รับทั้งหมด

 

เตรียมจิตใจ:

นั่งลง หลับตาสักครู่หนึ่ง และเมื่อลืมตาขึ้นให้คุณชื่นชมกับแสงสว่างที่อยู่รอบตัวคุณ

อ่าน : มัทธิว 4: 12-25

พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายมัทธิว 4:23

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์ ผู้เขียนพระธรรมมัทธิวได้อ้างอิงกับคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมอีกครั้ง ชาวกาลิลีถูกคนชั้นสูงดูหมิ่น แต่ที่นั่นกลับเป็นที่ที่พระเยซูทรงทำพระราชกิจอยู่บ่อยครั้ง คนต่างชาติเป็นคนนอกในสายตาคนยิว แต่ไม่ใช่สำหรับพระเยซู พระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้กับทุกคนเหมือนกับการย้ายออกจากความมืดมิดไปสู่ความสว่างจ้า (ข้อ 16) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราให้พระเจ้าเข้าครอบครองในชีวิตของเรา (ข้อ 17)  แต่จากที่เราเคยเห็นมา สิ่งนี้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากเราด้วย

พระเยซูทรงเรียกพวกเราเหมือนอย่างที่ทรงเรียกสาวกกลุ่มแรก เพื่อให้มาเรียนรู้จากพระองค์ เพื่อที่เราจะสามารถทำงานของพระองค์ในการประกาศข่าวดีให้กับผู้อื่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ (ข้อ 23) ซึ่งการประกาศนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่เป็นการแสดงออกเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกระทำด้วย (ข้อ 23,24) บางครั้งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะกระทำผ่านพวกเราด้วยวิธีที่อัศจรรย์ บางครั้งเราก็แสดงความรักของพระองค์ได้อย่างเรียบง่าย ผ่านการกระทำ และการแสดงความห่วงใยผู้อื่น การติดตามพระเยซู และร่วมงานกับพระองค์นั้น จะต้องเสียสละ ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา และยกเลิกความใฝ่ฝันบางอย่างที่เราเคยยึดไว้ (ข้อ 20) นั่นคือการที่เราอนุญาตให้พระองค์เข้ามาเป็นผู้ตัดสินใจ มากกว่าที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยวิถีที่เราเลือกเอง แต่นี่ก็เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามาก

ตอบสนอง:

ความใฝ่ฝัน ความหวัง และแผนงานทั้งหมดของข้าพระองค์ ขอมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (โรบิน มาร์ค)
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.