ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018

อย่าอ่อนข้อ

 

เตรียมจิตใจ:

ออสการ์ ไวลด์ ผู้รับบท ลอร์ด ดาร์ลิงตัน ได้กล่าวว่า ฉันต่อต้านทุกสิ่งได้ ยกเว้นการทดลองคุณเคยรู้สึกแบบเดียวกันนี้บ้างไหม?

 

อ่าน : มัทธิว 4: 1-11

พระเยซูจึงตรัสตอบว่า จงไปให้พ้น เจ้าซาตาน เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว’ (มัทธิว 4:10)

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เราสามารถเรียนรู้วิธีจัดการกับการทดลองได้จากพระเยซู ในพระธรรมตอนนี้พระองค์กำลังถูกทดลอง มารต้องการล่อลวงให้พระองค์ลืมเหตุผลที่พระองค์ต้องมาที่นี่ และให้พระองค์ทำตามความต้องการของตนเอง (ข้อ 3) มันล่อลวงในเรื่องพระสิริ (ข้อ 5,6) และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ (ข้อ 9) แต่พระเยซูไม่ได้เขวไป เพราะพระองค์มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจน

มารซาตานมักนำเราออกห่างจากการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทำให้เราจดจ่อที่ตัวเอง แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องนี้จากพระเยซูได้อย่างไร? พระองค์เตือนตนเองถึงความจริงของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ทุกการทดลองคือการบิดเบือนความจริง มารร้ายสามารถบิดเบือนพระวจนะได้ (ข้อ 6) มันต้องการให้เราเชื่อในคำโกหก ดังนั้นเราจึงต้องเตือนตนเองถึงความจริงของพระเจ้าเสมอ

พระเยซูทรงยึดมั่นในพระประสงค์ของพระองค์ มารซาตานนำเสนอสิ่งที่ดึงดูดใจให้กับเรา แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราได้รับความอิ่มใจที่แท้จริง เพราะว่านั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงให้พระวจนะของพระเจ้าย้ำเตือนถึงเป้าหมายของพระองค์ และการทรงเรียกของพระเจ้า ดังนั้นพวกเราก็ควรทำเช่นนั้นด้วย การรู้จักพระคำพระเจ้าก็สามารถช่วยเหลือเราได้มากในยามที่เราเผชิญกับการทดลอง และช่วยให้เรายังคงยืนหยัดในความจริง ต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อมีชีวิตเพื่อตัวเอง แต่เพื่อสรรเสริญ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 

ตอบสนอง:

คุณกำลังเผชิญการทดลองอะไรอยู่? จำไว้ว่า พระเยซูทรงผ่านการทดลองทุกอย่างที่เราเผชิญ และพระองค์สามารถประทานกำลังให้เรา (ฮีบรู 4:15-16; 1 โครินธ์10:13) ทูลขอที่พระเจ้าช่วยให้คุณสามารถรักษาความจริงของพระองค์ ทางความคิดของคุณได้
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.