ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018

เริ่มต้นใหม่

 

เตรียมจิตใจ:

ทุกๆ วันใหม่ เป็นโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงที่สดใหม่จากพระเจ้า ทำใจให้สงบ และเตรียมตัวที่จะฟัง

 

อ่าน : มัทธิว 3: 13-17

และนี่แน่ะมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมัทธิว 3:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

บัพติศมาแสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางและเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต สำหรับพวกเราแล้ว บัพติศมา หมายถึง การหันหลังให้กับความบาป แต่นั่นไม่ได้มีความหมายอย่างนั้น สำหรับพระเยซู  แล้วทำไมพระองค์จึงรับบัพติศมา (ข้อ 15)?  เหตุที่พระเยซูทำเช่นนี้ ก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงถึงความตั้งใจของพระองค์ที่จะกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง เพื่อแสดงว่า พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้ และมีประสบการณ์เหมือนกับพวกเรา  เมื่อพระเจ้าประกาศว่า พระเยซูคือผู้นั้นที่อยู่กับพระเจ้าแล้ว ในไม่ช้า พระองค์ก็จะเปิดเผยว่า พระองค์คือผู้ที่อยู่กับเราด้วย  การเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ของพระเยซูเท่านั้น ที่สามารถทำให้พระองค์เข้าใจ และช่วยแก้ไขถึงปัญหาที่มนุษย์เป็นคนมักกบฏต่อพระเจ้าได้ พระองค์ทรงกระทำในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถทำได้เพื่อตัวเราเอง เราไม่สามารถทำให้ตัวเราเองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าได้ แต่พระเยซูสามารถทำได้

            นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำพันธกิจของพระองค์ พระเจ้าประทับตรารับรองในทุกสิ่งที่พระเยซูกำลังจะกระทำ และพระวิญญาณก็เสด็จมาเหนือพระเยซู ตรีเอกานุภาพของพระเจ้า ทั้งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานร่วมกันเพื่อความรอดของพวกเรา เมื่ออ่านข้อความแล้ว คุณรู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้?

            คริสตจักรคณะนิกายที่ต่างกันก็มีความเข้าใจเรื่องบัพติศมาต่างกันด้วย แต่ไม่ว่าเราจะมีมุมมอง หรือมีพิธีกรรมอย่างไร การบัพติศมาก็เป็นการประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมสำหรับพระเจ้า และนั่นหมายความว่า เราจะต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างกับกระแสสังคม แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดผลในชีวิตของคุณอย่างไร?

 

ตอบสนอง:

มองย้อนไปถึงตอนที่คุณรับบัพติศมา หรือครั้งแรกที่คุณรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มีในพระเยซู ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเหล่านี้ ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคุณในแต่ละวันอย่างไร?
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.