ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018

ไม่ง่ายเลย
 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยพบอุปสรรคในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ ? ลองอ่านต่อไป

 

อ่าน : มัทธิว 3: 1-12

ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟมัทธิว 3:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ผู้เขียนพระธรรมมัทธิวอ้างอิงถึงพระคัมภีร์เดิมถึง 6 ครั้ง (นอกเหนือจากตอนลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ในบทที่ 1) เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าพระเยซูคริสต์คือ จุดสำคัญที่สุดของแผนการของพระเจ้า เป็นที่แน่ชัดว่า ยอห์นกำลังเตรียมผู้คนให้พร้อมสำหรับสิ่งที่สำคัญมาก ผู้อ่านพระธรรมมัทธิวในศตวรรษที่ 1 รู้ว่าพระธรรมอิสยาห์ 40:3 กล่าวถึงเรื่องราวที่พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน และตอนนี้พระเจ้าก็กำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

            การปรากฏตัวของยอห์นที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ อาจจะดูแปลกไปสำหรับพวกเรา แต่เหล่าผู้เผยพระวจนะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกคน ลักษณะของเขา และคำพูดของเขามีอิทธิพลต่อคนมากมาย เขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้เตรียมทาง แล้วเขาทำอย่างไร (ข้อ 8) ? นี่เป็นคำพยากรณ์ที่ได้มาตรฐาน การกลับใจไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกเสียใจ แต่เป็นการกลับมาหาพระเจ้าเมื่อเราได้หันออกไป และกลับมาใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า การกลับใจไม่มีการเสแสร้ง การดำเนินชีวิตของเราจะแสดงออกถึงความต้องการของพวกเราจริงๆ (ข้อ 8)  สิ่งที่น่าเศร้าของอิสราเอล ก็คือว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของพวกเขา ทำให้เราเห็นถึงวัฏจักรของการหันหลังให้พระเจ้า และหันกลับมาหาพระเจ้า พวกเขาไม่สามารถแก้ไขมันได้

            ตอนนี้สิ่งต่าง ๆ ก็กำลังจะเปลี่ยนไป (ข้อ 11) พระเจ้าประทานฤทธิ์อำนาจใหม่ให้เราสามารถใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ เราไม่จำเป็นต้องเผชิญอุปสรรคด้วยกำลังของตัวเอง แต่เราสามารถวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงทำงานในเรา

 

ตอบสนอง:

ในช่วงเวลายากลำบาก ขอให้ยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้ากระทำต่อชีวิตของคุณ เพื่อบ่งบอกถึงความคิดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง และแสดงพฤติกรรมที่พระเจ้าพอพระทัย ทูลขอให้พระเจ้าทรงประทานกำลังใหม่โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.