ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2018

มีอะไรในชื่อนั้น?

 

เตรียมจิตใจ:

ใคร่ครวญถึงประสบการณ์ระหว่างคุณกับพระเยซู ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงมีความหมายกับคุณ ทูลขอที่วันนี้คุณจะได้พบพระองค์ในประสบการณ์ใหม่ ๆ

 

อ่าน :มัทธิว 1: 18-25

เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขามัทธิว 1:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เพื่อนของผมที่เป็นศิษยาภิบาลมักจะเอ่ยถึงความหมายของชื่อเด็กๆ แต่ละคนที่เขาดูแล ผมคิดว่า พ่อแม่บางคนอาจจะประหลาดใจกับเรื่องการตั้งชื่อในวันนี้ โดยเฉพาะคนที่มักตั้งชื่อลูกด้วยชื่อที่ตนเองชื่นชอบ ในสมัยพระคัมภีร์นั้น ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ชื่อของลูก ๆ บ่งบอกถึงความหวัง ความฝันของพ่อแม่ และบางครั้ง การตั้งชื่อก็เป็นการทำนายอะไรบางอย่าง และไม่มีชื่อไหนที่จะเป็นจริงมากไปกว่าสองชื่อสำคัญ ที่เรากำลังจะดูกันวันนี้

            เป็นธรรมดาที่โยเซฟจะกังวลใจกับสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ เขาต้องการความมั่นใจ แต่อันที่จริงเขาก็ได้รับสิ่งนั้นแล้ว ความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจสำหรับเขาก็คือ ทารกที่มารีย์กำลังอุ้มอยู่นั้น คือ พระเมสสิยาห์ ที่มาบังเกิดตามพระสัญญา คือผู้นั้นที่คนอิสราเอลทั้งหมดรอคอย พระเจ้าเสด็จมายังประชากรของพระองค์ด้วยวิธีอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่นิมิตที่อิสยาห์เห็น เมื่อครั้งที่เขาทำนายเกี่ยวกับการบังเกิดของอิมมานูเอล (อิสยาห์7:14) คำว่า เยซู เป็นภาษากรีก ในฮีบรูมีความหมายว่า ผู้ช่วยให้รอดแต่พระเมสสิยาห์ ไม่ได้เสด็จมาเพื่อจัดการกับพวกโรมันที่กำลังครอบครองอยู่ในศตวรรษที่ 1 อย่างที่พวกยิวคาดหวัง ในทางกลับกันพระองค์มาจัดการกับปัญหาของมนุษย์ คือ ความบาปที่ตัดพวกเราออกจากพระเจ้า

 

ตอบสนอง:

คืนก่อนวันคริสต์มาสปีนี้ เมื่อเราเตรียมตัวที่จะเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซู ให้ใคร่ครวญอีกครั้งเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของพระนามของพระเยซู ให้เราชื่นชมยินดีที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราอย่างแท้จริง และเราสามารถรู้จักพระองค์ได้เพราะพระเยซูทรงจัดการกับความบาปของเราเรียบร้อยแล้ว
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.