ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018

พระองค์ทรงเป็นช่างปั้น...

 

เตรียมจิตใจ:

พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้น เราเป็นดินเหนียวในมือของพระองค์! คุณยอมจำนนที่จะให้พระองค์ทรงปั้นเราตามที่พระองค์เห็นควรหรือไม่?

 

อ่าน : เยเรมีย์ 18

และภาชนะดินซึ่งกำลังทำนั้นเสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่เขาเห็นว่าควรทำ”  เยเรมีย์ 18:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บางครั้งเมื่อมีการทำผิดไป เราก็เพียงต้องเริ่มต้นอีกครั้ง คุณอาจเคยมีประสบการณ์วัยเด็กที่ปั้นแป้งหรือดินเหนียวเล่น บางครั้งก็จำเป็นต้องมีการปรับโฉมใหม่! 

การเดินทางไปที่บ้านของช่างหม้อของเยเรมีย์เป็นภาพที่พระเจ้าผู้ปรับแต่งจะทำกับคนของพระองค์ หากพวกเขายังคงปฏิเสธที่จะรับฟังพระองค์ (ข้อ 1-4) พระเจ้าทรงเตือนผู้เผยพระวจนะว่า ท้ายที่สุด พระองค์เองเป็นผู้รับผิดชอบ ชนชาติอิสราเอลถูกทำลายด้วยการไม่เชื่อฟังของตัวเอง (ข้อ 12) เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์จาก 'ดินเหนียว' ในตอนแรก (ปฐมกาล 2: 7) พระองค์สามารถสร้าง "หม้อ" ใหม่ได้หากเลือกที่จะทำ  การกระทำและคำพูดของเยเรมีย์เป็นการเตือนคนของพระเจ้าในช่วงเวลาสุดท้ายแล้วที่จะให้คนของพระเจ้าหันกลับมาหาพระองค์ แต่ก็ไม่มีประโยชน์ (ข้อ 11,12)

มีความรู้สึกประหลาดใจที่น่ากลัวมากเมื่อพระเจ้าพิจารณาความโง่เขลาของประชาชนของพระองค์ หิมะเคยหายไปจากยอดเขาเอเวอเรสต์หรือไม่? (ข้อ 14) กระแสน้ำของมันเคยหยุดไหล? คุณจะเลือกที่จะเดินไปตามทางที่ขรุขระแทนที่จะเป็นทางหลวงที่ราบเรียบ (ข้อ 15) หรือไม่? มันจะสิ้นสุดลงในวันแห่งภัยพิบัติและในการเปลี่ยนโฉมใหม่ของพระเจ้า (ข้อ 16,17) ประชาชนไม่ชอบพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 18) พวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นอย่างโง่เขลา และข่มขู่ผู้ส่งสารของตน เยเรมีย์จึงได้แต่ ร้องทูลพระเจ้าในความสิ้นหวัง (19-23)

 

ตอบสนอง:

มีอะไรที่เสื่อมเสียไปในโลกของเรา ในคริสตจักรของคุณ และในชีวิตของคุณ? ร้องทูลพระเจ้าและขอความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จะเปลี่ยนใหม่
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.