ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2018

สาปแช่งหรืออวยพร?

 

เตรียมจิตใจ:

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์...” อาเมน (สดุดี 139:23)

 

อ่าน : เยเรมีย์ 17:1-18

คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระยาห์เวห์”  เยเรมีย์ 17:7 THSV11

 

สำวจและใคร่ครวญ:

ในโลกที่ไม่แน่นอนและไม่มีความสุข เป็นการดีที่จะรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา (ข้อ 17)! ให้เราหยั่ง 'ราก' ลึกลงไปในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ (ข้อ 8)

สาปแช่ง (v 5)? บาปของยูดาห์ฝังลึกอยู่ในชีวิตของพวกเขา (ข้อ 1) ไม่ใช่แค่การลื่นไถลเป็นครั้งคราวเท่านั้น การบูชารูปเคารพของพวกเขา (ข้อ 2,3) เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน การเห็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กที่เติบโตขึ้นในเวลานั้น (ข้อ 2) มีรูปแบบกาบูชารูปเคารพอื่นๆ อีกด้วย  พวกเขาให้ความไว้วางใจในตัวเองและคนอื่นมากเกินไป (ข้อ 5) ความไม่เป็นธรรม ความโลภ การวางใจในความมั่งคั่ง (ข้อ 11) พระเจ้าตรัสว่าทั้งหมดจะสิ้นสุดลงในวันแห่งภัยพิบัติ (ข้อ 3,17)

การได้รับพร ย่อมไม่มีลักษณะเช่นนั้นแน่นอน แม้ว่าบางครั้งอาจไม่รู้สึกง่ายที่จะได้รับความสุข! การมีชีวิตท่ามกลางโลกปัจจุบัน อาจเป็นเรื่องยากที่จะมีใจบริสุทธิ์ (มัทธิว 5: 8) แต่พระเจ้าทรงเห็นและรู้ (10) หนุนใจให้เราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ (ข้อ 7,8) และประทานทรัพยากรที่เราต้องการแก่เรา พระองค์ทรงเป็น "แหล่งน้ำแห่งชีวิต" (ข้อ 13 ดูยอห์น 4:13,14)

คิดถึงเยเรมีย์บ้างผู้ที่มีหน้าที่ส่งคำพูดเหล่านี้ออกไป! ถูกเยาะเย้ยและข่มขู่ - เขาร้องไห้อธิษฐานทูลขอการช่วยกู้จากพระเจ้า (ข้อ 14-18) แม้ในทุกสิ่งทุกอย่าง เขายังตั้งมั่นที่จะสรรเสริญพระเจ้า (ข้อ 14) เข้าลี้ภัยในพระองค์ (ข้อ 17) - และได้รับพระพร 

ตอบสนอง:

พระเจ้าทรงเห็นอะไรในใจของคุณ? ให้ลี้ภัยในพระองค์ขณะนี้
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.