ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018

ปากที่หิวโหยหลายพัน

 

เตรียมจิตใจ:

ข้าแต่พระเจ้า ในพระองค์ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ขอให้ชีวิตข้าพระองค์พร้อมที่จะเป็นไปตามคำของพระองค์ (ดูลูกา 1:38) โปรดประทานความเชื่อให้ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ตลอดเวลา            

 

อ่าน : มัทธิว 15:29-39

แล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อน และปลาเหล่านั้นมา เมื่อขอบพระคุณแล้ว ก็ทรงหักและทรงส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็แจกให้ฝูงชนมัทธิว 15:36


สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูและสาวกของพระองค์ได้เดินทางลึกเข้าไปในแผ่นดิน มุ่งหน้าไปยังชายฝั่งด้านตะวันตกของทะเลสาบกาลิลี บริเวณนี้คือบริเวณที่ใกล้กับเมืองมากาดาน (ข้อ 39) ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในเขตของชาวต่างชาติ และนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่มีการจัดวางเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องกับเรื่องราวในบทที่ 14 ที่คล้ายคลึงกันมาก  นักวิจารณ์บางคนได้กล่าวหาว่ามัทธิวเขียนเนื้อหาของเขาเรื่องเดียวกันซ้ำซ้อน เพียงแต่ใช้หัวข้อที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ถ้าเราสังเกตดู เราจะเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจน และจำเป็นที่จะต้องสังเกตว่า มาระโกก็บันทึกเรื่องราวทั้งสองเรื่องไว้ในพระกิตติคุณของเขาเช่นกัน (มาระโก 6:35-44, 8:1-10) และนักเขียนทั้งสองก็เป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องข้อมูลในการเขียนของเขาเป็นอย่างมาก

 

การที่มัทธิวใช้คำนามธรรมดาอธิบายถึงจุดประสงค์ของเขาในเรื่องนี้ หลังจากที่ฝูงชนจำนวนมากได้รับการเลี้ยงจนอิ่ม มัทธิวบอกกับเราว่า อาหารที่เหลือมีถึงเจ็ดกระบุงเต็ม คำว่ากระบุงที่ใช้ในที่นี้ (spyris) เป็นคำที่แตกต่างกับที่ใช้ในบทที่ 14:13-21 (kophinos) คำว่า spyris คือตะกร้าใบใหญ่ (ใหญ่แบบที่จุชายได้ทั้งคน) ซึ่งใช้ในการค้าขายของพวกชาวต่างชาติ ไม่เหมือนกับคำว่า kophinos  ที่เป็นตะกร้าใบเล็กกว่าซึ่งชาวยิวเอาไว้ใช้สำหรับใส่ขนมปัง หลังจากการรักษาโรคของบุตรสาวของหญิงชาวคานาอัน เรื่องนี้เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เราได้เห็นถึงการที่พระเยซูทรงออกไปหากลุ่มคนที่ถูกชาวยิวจำนวนมากรังเกียจ แต่คนเหล่านั้นก็มีความต้องการมากพอๆ กันที่จะรับฟังและรับเอาข่าวดีเรื่องกษัตริย์ที่เสด็จมาเพื่อพวกเขาเช่นกัน

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเจ้า ข้าขอสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูและจัดเตรียมทุกสิ่ง ขอบพระคุณสำหรับอาหารประจำวันและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ สรรเสริญพระองค์
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.