ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018

อยู่ผิดด้าน

 

เตรียมจิตใจ:

คนที่ถูกกันให้เป็นคนนอก มักจะต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้ผู้อื่นรับฟังและเข้าใจเขา คุณรู้สึกแบบนั้นหรือไม่?

 

อ่าน : มัทธิว 15:21-28

แล้วพระเยซูตรัสตอบนางว่าหญิงเอ๋ย ความเชื่อของท่านก็มาก ให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดแล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นมัทธิว 15:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาตินั้นมักเป็นไปอย่างยากลำบาก ความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ที่คุกรุ่นอยู่ภายในมักจะก่อให้เกิดการโต้ตอบที่เผ็ดร้อน และหลายครั้ง นำไปสู่สงคราม ในพระคัมภีร์เองก็มีตัวอย่างของการต่อสู้ระหว่างชนชาติมากมายเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็น ในพระคัมภีร์เดิม อิสราเอลขัดแย้งกับเพื่อนบ้านไปทั่ว ส่วนในพระคัมภีร์ใหม่นั้น เราได้เห็นความเป็นศัตรูที่น่าขมขื่นใจระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ

เรื่องราวในตอนนี้เกิดขึ้นที่เมืองคานาอัน (ซึ่งก็คือชาวต่างชาติ) เป็นเมืองชายฝั่งตั้งอยู่ในแคว้นไทระและไซดอน หากดูเพียงผิวเผิน การสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวคานาอันเป็นไปในรูปแบบปกติคือเต็มไปด้วยความคลางแคลงใจ เว้นแต่ข้อมูลที่เป็นนัยบางอย่างซึ่งชี้ไปในทางตรงกันข้าม พระเยซูไม่ได้ตอบสนองคำขอร้องครั้งแรกของนางและทรงตอบก็ต่อเมื่อเหล่าสาวกบอกให้พระองค์เพิกเฉยต่อนาง นางยังคงตื๊อต่อไปอย่างไม่ลดละ แต่คำตอบของพระองค์ไม่ได้ให้ความหวังอะไรมากนัก พระองค์ทรงมาช่วยประชาชนชาวอิสราเอล ไม่ได้มาช่วยผู้อื่น แต่นางยังคงไม่ลดละจนพระเยซูต้องยอมและชมเชยนางถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของนาง เรื่องนี้เตือนให้ระลึกถึงเรื่องของนายร้อย (มัทธิว 8:10) และเรื่องของทหารที่ไม้กางเขน (มัทธิว 27:54) การพบปะกันครั้งนี้ท้าทายเราในเรื่องของความเชื่อแบบที่พระเยซูทรงต้องการให้มีในผู้ที่ติดตามพระองค์

 

ตอบสนอง:

ความเชื่อนี้เป็นของคุณ (เอเฟซัส 2:8) และเป็นของคนทุกชาติทุกกลุ่ม ในช่วงเวลานี้ที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์ให้เกิดความรู้สึกชาตินิยม จงทูลขอให้พระเจ้าประทานหัวใจสำหรับคนทุกชาติและคนทุกแบบให้กับคุณ และขอให้อธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษสำหรับคนที่ได้มาลงหลักปักฐานในบริเวณที่คุณอาศัยอยู่หรือในเมืองของคุณ

 
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.