ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018

เพียงคำเดียว

 

เตรียมจิตใจ:

มีบทเพลงนมัสการเก่าบทหนึ่งที่มีเนื้อร้องว่าพระเยซูเรียกเมื่อเราโศกเศร้า ท่ามกลางมรสุมชีวิต...” ให้คุณฟังเสียงเรียกของพระองค์ในขณะนี้

 

อ่าน : มัทธิว 14:22-36

พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูมัทธิว 14:29

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

มีสิ่งที่แปลกประหลาดหลายอย่างในเรื่องราวตอนนี้ เรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่พระเยซูตัดสินใจออกมาจากสถานที่ที่ปลีกวิเวกของพระองค์กลางดึกเพื่อมาเดินบนน้ำไปหาเหล่าสาวกที่อยู่ในเรือ ไม่ว่าด้วยวิธีใด พระองค์ทรงทราบว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์คับขันจากคลื่นลมที่รุนแรง และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงมีแรงผลักดันจากความต้องการจะช่วยเหล่าสาวก ดูเหมือนว่าเวลาส่วนตัวเงียบๆของพระองค์จะถูกรบกวนอย่างง่ายดายเหลือเกิน  บางทีความแปลกประหลาดอาจอยู่ที่บรรยากาศในเนื้อเรื่อง เพราะอ่านแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอ่านเรื่องผี เป็นเรื่องของวิญญาณร้ายที่ล่องลอยมาในคืนอันน่ากลัว หรืออาจเป็นเพราะถ้อยคำเพียงคำเดียว เมื่อเปโตรสวมหัวใจกล้าหาญ ขอร้องให้พระเยซูตรัสเรียกเขาให้เดินบนน้ำไปหาพระองค์ และพระเยซูทรงตรัสตอบเพียงคำเดียวเท่านั้น คือมาเถิดเพียงคำเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้เปโตรมีความกล้าหาญและความเชื่อที่จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก็ตาม

 

ถ้อยคำเพียงคำเดียว เป็นทั้งคำเชิญชวนและคำสั่งในเวลาเดียวกัน เป็นสิทธิอำนาจเดียวกันที่ทำให้เหล่าสาวกต้องละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระเยซูไปตั้งแต่เริ่มต้น เป็นถ้อยคำคำเดียวกันที่พระองค์ทรงตรัสกับชีวิตของคุณเมื่อคุณตัดสินใจติดตามพระองค์ 

 

ตอบสนอง:

ในชีวิตที่ยุ่งเหยิงและวุ่นวายนี้ ขอให้คุณฟังเสียงเรียกของพระเยซูให้คุณไปหาพระองค์และติดตามพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้

 
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.