ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018

บทนำสู่พระธรรมสู่มัทธิว บทที่ 14,15

ผู้ลงมือปฏิบัติการ
 

พระคำในตอนนี้แสดงให้เราเห็นภาพของพระเยซูท่ามกลางผู้คนมากมายหลายแบบ มัทธิวเน้นให้เราได้เห็นถึงพระเยซูในฐานะชายผู้ลงมือปฏิบัติการ มากกว่าจะแสดงถึงพระเยซูในฐานะของครูผู้สอน ในขณะที่พระองค์ทรงรู้สึกสบายๆในการอยู่กับคนสามัญชน แต่พระคำในตอนนี้กลับเริ่มต้นที่ในพระราชวัง กิตติศัพท์ของพระเยซูเลื่องลือไปถึงหูของกษัตริ์ยเฮโรด แอนติพาส ซึ่งปกครองแคว้นกาลิลีและเปเรียในนามของราชอาณาจักรโรมัน  เฮโรดเป็นผู้สั่งประหารยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่ประชาชนนับถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะ และเขาเชื่อว่า พระเยซูคือยอห์นที่เป็นขึ้นมาจากความตาย ภายหลังจากตอนนี้ เราจะได้เห็นพระเยซูเสด็จออกไปหลายที่ จุดที่น่าสนใจอยู่ที่เรื่องราวที่มีชื่อเสียงมากในหนังสือพระกิตติคุณ คือการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากที่เกี่ยวกับอาหารสองครั้ง การเดินบนน้ำ และความขัดแย้งกับผู้นำทางศาสนา

ในขณะที่เราอ่านเรื่องราวต่างๆในพระคำตอนนี้ เราจะเห็นเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมา ซึ่งต่อมาในภายหลัง เรื่องนี้จะมีอิทธิพลต่อคริสตจักรในยุคแรกอย่างมาก ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซูทรงสอนและทรงก่อตั้งขึ้น เราจะพบว่าพระองค์ทรงยอมรับความเชื่อของชาวต่างชาติและทรงถกเถียงกับชาวยิวร่วมชาติของพระองค์ ในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นคือการปฏิบัติเช่นไร ผลของการเป็นกษัตริย์ของพระเยซู ที่ถอนรากถอนโคนความเชื่อเดิมๆและยั่วยุความรู้สึกของผู้คนนั้น ปรากฏให้เราเห็นได้ชัดเจนจากการอ่านในตอนนี้  ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างประเทศส่งผลให้มีผู้อพยพนับล้านคนต้องหลบหนีความรุนแรงไปหาความปลอดภัย ถ้อยคำและการกระทำของพระเยซูยังคงส่งเสียงดังจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับในวันนั้น พระองค์เป็นกษัตริย์ของชนทุกชาติ ราชอาณาจักรของพระองค์จะยังคงท้าทายผู้ที่ยึดถือความเป็นชาติอย่างหน้ามืดตามัวเสมอ

 

ผู้เขียน: เกธิน รัสเซลล์ โจนส์ (Gethin Russell Jones)

เกธิน สวมหมวกหลายใบตลอดชีวิตการทำงานของเขา เขาเคยเป็นทั้งศิษยาภิบาล นักเขียน ผู้สื่อข่าว และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัจจุบัน เขากำลังจะเรียนรู้บทบาทของคุณปู่/คุณตา


พลังประจำวันวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018

ย้อนคิดเรื่องอดีต

เตรียมจิตใจ:

ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนของคุณคือเมื่อไหร่ และมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากช่วงเวลานั้น? ทูลขอพระเจ้าให้ทรงตรัสกับคุณในเวลานี้ และขอบพระคุณพระองค์

 
อ่าน : มัทธิว 14:1-12

เวลานั้นเฮโรดเจ้าเมืองทรงได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซู จึงตรัสกับพวกบริวารว่าคนนี้แหละคือยอห์นผู้ให้บัพติศมา ท่านเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เพราะเหตุนี้ท่านจึงทำการอัศจรรย์ได้”” มัทธิว 14:1-2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

การย้อนอดีตนั้น เป็นสิ่งที่คุณต้องเคยพบเจอมามากจนคุณอาจจะจำได้ไม่หมด ยกตัวอย่างเช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Casablanca, Citizen Kane, Interstellar และภาพยนตร์ของ Alfred Hitchcock แทบทุกเรื่อง มันเป็นเครื่องมือที่ผู้สร้างภาพยนตร์และผู้เขียนบทภาพยนตร์ใช้กันอย่างกว้างขวาง คือการเปิดเผยเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเผยให้เห็นถึงความสำคัญในปัจจุบัน และเรื่องราวนี้ก็ใช้วิธีการย้อนอดีตนี้เช่นกัน เรื่องราวพฤติกรรมที่ห้าวหาญอันทรงพลังของพระเยซูได้มาถึงหูของเฮโรด ซึ่งตะลึงไปและให้คำอธิบายแก่ตัวเองว่ายอห์นผู้ให้บัพติสมาได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว จากนั้นมัทธิวก็ได้สอดแทรกเรื่องราวในอดีตของการตัดศีรษะยอห์นตามคำสั่งของเฮโรด เพื่อให้ข้อมูลแก่เราว่า แรงจูงใจที่ทำให้เฮโรดไม่อยากประหารยอห์นนั้นเป็นเพราะเขากลัวการลุกฮือขึ้นของประชาชนเนื่องจากประชาชนจำนวนมากชื่นชอบยอห์น (ข้อ 5)

เฮโรดพยายามจะเข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอดีต
และนั่นก็คือปัญหา เขาพยายามจะบรรจุพระเยซูเข้าไปในหมวดหมู่เดียวกันกับผู้เผยพระวจนะในอดีต แทนที่เขาจะมองดูพระเยซูด้วยสายตาแห่งความเชื่อ เขากลับมองย้อนอดีตไปด้วยสายตาแห่งความรู้สึกผิดและกลัว ซี่งเฮโรดได้พลาดเป้าไปอย่างจังเช่นเดียวกับอีกมากมายหลายคนในหนังสือพระกิตติคุณ

ตอบสนอง:

ข้อแต่พระเจ้า โปรดเปิดดวงตาของข้าพระองค์ให้เห็นถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ ขอให้ข้าได้เห็นพระองค์ในผู้คนและสถานที่ที่ข้าพระองค์จะได้พบเจอ ขอให้ข้าพระองค์ไวต่อการทรงนำของพระองค์ อาเมน
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.