ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018

อย่าเป็นเหมือนพวกเขา


เตรียมจิตใจ:

ข้าพระองค์ไม่ใช่เจ้าของตัวข้าพระองค์เอง ข้าพระองค์ถูกซื้อไว้แล้วด้วยราคาสูง ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ถวายเกียรติพระองค์ตอนนี้ พระเจ้า” (ดู 1 โครินธ์ 6:19-20)


อ่าน : เยเรมีย์ 10

พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​ส่วน​มรดก​ของ​ยา​โคบ​ไม่​เหมือน​สิ่ง​เหล่า​นี้ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ก่อ​ร่าง​ทุก​สิ่ง​ขึ้น และ​อิส​รา​เอล​เป็น​เผ่า​ที่​เป็น​มรดก​ของ​พระ​องค์ พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ​คือ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์เยเรมีย์ 10:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มีคำประชดมากมายในคำอธิษฐานของเยเรมีย์ (ข้อ 23-25) การทูลขอให้พระเจ้าพิพากษาชนชาติที่ไม่ยอมรับพระองค์ เท่ากับขอให้พระเจ้าพิพากษาชนชาติของท่าน เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับพระเจ้า (9:6) และนมัสการรูปเคารพมากมาย (8:19) คำประชดยิ่งรุนแรงไปอีกเพราะข้อ 1-16 เปรียบเทียบรูปเคารพของชนชาติต่างๆ กับพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นิรันดร์ของบรรดาประชาชาติและพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ (ข้อ 7,10) เป็นผู้ค้ำจุน (จ้อ 12,13) และผู้สร้างสรรพสิ่ง (ข้อ 16) แต่เพราะยูดาห์และอิสราเอลหันจากพระเจ้าเที่ยงแท้และไม่นมัสการพระองค์ตามสมควร พวกเขาจึงจะต้องถูกขับออกจากแผ่นดิน (ข้อ 17-22) อัครทูตเปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัสว่า อย่า​ให้​ใคร​ล่อ​ลวง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ด้วย​คำ​พูด​ที่​เหลว​ไหล เพราะ​สิ่ง​ที่​กล่าว​มา​ทั้ง​หมด​นี้​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​จึง​มา​ถึง​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง” (เอเฟซัส 5:6) เพราะพระเยซูทรงรับพระพิโรธของพระเจ้าแทนเรา พระพิโรธจึงไม่มาถึงเรา แต่อย่าใช้ชีวิตอย่างสมควรได้รับพระพิโรธของพระเจ้า!

            โลกดึงคุณสู่รูปเคารพทางโลกด้านใด? เงิน? เรื่องเพศ? อำนาจ? เราที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่เจ้าของตัวเราเอง (ข้อ 23) เราถูกซื้อด้วยชีวิตที่มีค่าที่สุดที่เคยมีมา ให้เราละทิ้งความบาปที่เหนี่ยวรั้งเราไว้อย่างง่ายดาย และเดินในทางที่กำหนดไว้สำหรับเรา (ข้อ 23)

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานตามข้อ 24 เกี่ยวกับด้านต่างๆ ในชีวิตของคุณที่คุณรู้ว่ามีการยอมโอนอ่อนผ่อนตามทางของโลก

             
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.