ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

จิตใจที่ว่างเปล่า : ไม่มีพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

จินตนาการว่าพระเจ้ากำลังมองมายังชุมชนของคุณในวันปกติธรรมดา พระองค์จะเห็นภาพกิจกรรมต่างๆและการสนทนาอะไรบ้าง

 

อ่าน : สดุดี 14

คนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าสดุดี 14:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

คำภาษาฮีบรูที่แปลว่าคนโง่ในที่นี่ไม่เกี่ยวกับพลังสมอง แต่จะหมายถึงความบกพร่องทางฝ่ายจิตวิญญาณและศีลธรรมมากกว่า ในส่วนตัวไม่สบายใจและไม่อยากใช้คำว่าคนโง่นี้กับคนที่รักและเพื่อนที่ไม่เชื่อ แต่ทว่า เมื่อคิดๆ ไปเราจะพบความจริงที่มีน้ำหนัก  ผู้ที่ทุจริตและผิดศีลธรรมมักปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าของเรา เปาโลในโรมบทที่ใช้สดุดีบทนี้อธิบายถึงสภาพทั่วไปของมนุษยชาติ นั่นคือ ทุกคนมีบาป แน่ล่ะ นี่คือความจริงในพระคัมภีร์ที่นิรันดร์ แต่ในสดุดีนี้ ยังเป็นการแสดงออกของจิตใจมนุษย์ ดาวิดกำลังคร่ำครวญถึงสถานการณ์เลวร้ายของแต่ละบุคคลในช่วงเวลาของพระองค์ ที่ผู้เขียนสดุดีเขียนว่าเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่น’ (ข้อ 5) ตั้งใจที่จะเพิกเฉยต่อการทรงสถิตอยู่และพระคุณของพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่

ลักษณะของคนโง่ที่ไม่มีพระเจ้าเหล่านี้น่าสนใจ ลักษณะเช่นนั้นก็มีในช่วงเวลาของเราเองด้วย ตัวอย่างเช่น คนชั่วร้ายไม่เห็นด้วยกับผลประโยชน์ของคนจน และ (แม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับกับตัวเอง) จิตใจของคนทำความชั่วร้ายจะเต็มด้วยความหวาดกลัว

หลายคนระบุว่า ปัญหาทั้งสองเรื่องที่ว่า ความอยุติธรรมที่เพิ่มมากขึ้นและความกลัวที่มืดครึ้ม เป็นลักษณะของยุคที่ไร้พระเจ้าของเรา  เราอาจจะสะท้อนพระกิตติคุณในข้อ 7!

 

ตอบสนอง:

เราได้อธิษฐานเผื่อประเทศชาติของเราบ่อยเท่าที่ควรหรือไม่? คุณจะปรับ ข้อ 7 อย่างไร ที่จะใช้เป็นคำอธิษฐานเผื่อประเทศชาติของคุณ?
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.