ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018

พระเยซูทรงกันแสง

 

เตรียมจิตใจ:

พระเจ้าทรงมองความบาปของคุณอย่างไร?

 

อ่าน : เยเรมีย์ 8:18-9:9

หาก​ศีรษะ​ของ​ข้าพ​เจ้า​เป็น​แหล่ง​น้ำ และ​ตา​ของ​ข้าพ​เจ้า​เป็น​บ่อ​น้ำ​ตา​ก็​จะ​ดี เพื่อ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ได้​ร้อง​ไห้​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน เพราะ​ประ​ชา​กร​ของ​ข้าพ​เจ้า​ถูก​เข่น​ฆ่าเยเรมีย์ 9:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณมองว่าพระเจ้าทรงห่างเหิน ไม่สนใจและเข้มงวดเพราะความบาปของคุณหรือเปล่า? พระธรรมตอนนี้แนะให้เห็นว่าพระเจ้าทรงต่างจากนั้น! เราแยกไม่ถูกว่าคำใดเป็นถ้อยคำของพระเจ้าหรือถ้อยคำของเยเรมีย์ เช่นเดียวกับตอนอื่นๆ ในพระธรรมเล่มนี้ เราได้เห็นเยเรมีย์รับเอาการตอบสนองของพระเจ้าต่อความบาปของยูดาห์ (ทั้งตอนอาจจะเป็นพระวจนะของพระเจ้า คำว่า องค์ผู้ทรงปลอบโยนในข้อ 18 อาจหมายถึงทุกข์ระทม) แปลว่าพระเจ้าทรงโศกเศร้าพระทัยมาก (8:18) พระเจ้าทรงเสียใจ ร่ำไห้และหวาดหวั่นเพราะการพิพากษาที่จะมาถึงประชาชน (8:21) พระองค์ต้องการให้พวกเขาหาย (8:22) ทรงร้องไห้ (9:1) แต่ก็เป็นพระองค์เองที่พิพากษาพวกเขา (9:7-9) กระนั้น พวกเขาก็ยังเป็น คนของเราวลีที่กล่าวซ้ำไปซ้ำมาในพระธรรมตอนนี้ ราวกับว่าพระเจ้าทรงร้องไห้ให้กับคนที่น่าสงสารของพระองค์

            ในความบริสุทธิ์ พระเจ้าต้องลงโทษความบาป (9:9) แต่พระองค์ไม่ได้ยินดี (เอเสเคียล 18:23;33:11) พระเจ้าไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์เหมือนเรา แต่พระองค์ก็ไม่ได้ไร้ความรู้สึก ตรงกันข้าม อารมณ์ของเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวของพระลักษณะอันซับซ้อนไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้า เราได้เห็นสิ่งนี้ในพระเยซูผู้ทรงร้องไห้ที่หลุมศพของเพื่อน (ยอห์น 11:35) และคร่ำครวญเรื่องการพิพากษาที่จะตกแก่เยรูซาเล็ม (มัทธิว 23:37)

 

ตอบสนอง:

ใคร่ครวญเรื่องความโศกเศร้าของพระเจ้าเรื่องความบาปของคุณ พระบุตรของพระเจ้าทรงหลั่งน้ำตา ทูตสวรรค์ได้เห็น ไม่ประหลาดใจหรือ โอ้ จิตวิญญาณของฉัน พระองค์ทรงหลั่งน้ำตาเพื่อท่าน” (เฮนรี่ ไลท์, เบนจามิน เบดโดม)

 
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.