ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot




อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018

ความจริงมลายไป

 

เตรียมจิตใจ

คุณกำลังจะทำตามความเคยชินหรือเปล่า? อย่า! จงแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจตอนนี้

 

อ่าน : เยเรมีย์ 7:21-29

พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ พระ​เจ้า​แห่ง​อิส​รา​เอล ตรัส​ดัง​นี้​ว่า จง​เพิ่ม​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​เข้า​กับ​เครื่อง​บูชา​ของ​เจ้า และ​จง​รับ​ประ​ทาน​เนื้อ”  เยเรมีย์ 7:21


สำรวจและใคร่ครวญ:

การถวายเครื่องบูชาในพระนิเวศดูเหมือนจะยังเป็นไปตามหลักที่กำหนดไว้ในเลวีนิติ 1-7 แต่พระเจ้าตรัสว่า อย่าลำบากเลย เราไม่สนใจ จะเอามารวมๆ กันแล้วย่างกินเสียก็ได้ (ข้อ 21)! ทำไมพระเจ้าไม่ทรงสนใจเครื่องบูชาที่พระองค์เองเป็นผู้แต่งตั้ง? พระองค์ตรัสถึงอดีต สิ่งใดมาก่อน ระบบการถวายเครื่องบูชาหรือการทรงเรียกให้รักและเป็นที่รักของพระเจ้า (ข้อ 22,23)? การแสดงออกภายนอกว่าถวายเครื่องบูชาไม่มีค่าอันใดเมื่อภายในจิตใจมีแต่ความชั่วร้าย (ข้อ 24) “ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างชัดเจน อย่าหวังว่าพระองค์จะทรงพอพระทัยกับกิจกรรมทางศาสนาของคุณ พระองค์ไม่ต้องการและไม่อยากได้

            อย่างที่เราได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าในเยเรมีย์และพระคัมภีร์ทั้งเล่มว่า สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากคนของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นพระเจ้าของพวกเขา เป็นผู้ที่พวกเขานมัสการและรัก และให้พวกเขาเป็นคนของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักยิ่ง (ข้อ 23)

 

ตอบสนอง:

คุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าเป็นคนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ไม่มากกว่านี้ (โรเบิร์ต เมอร์เรย์ แมคเชน) พิจารณาว่าใจของคุณอยู่ที่ใดตอนนี้ในด้านความสัมพันธ์กับพระเจ้า ทูลขอให้พระองค์เตือนคุณว่าการเป็นที่รักของพระองค์เป็นอย่างไร




พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019



Copyright © 2010 All Rights Reserved.