ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018

ตัวเราได้เห็นเอง!
 

เตรียมจิตใจ

วันนี้คุณมีเรื่องใดขอบคุณพระเจ้า? ใช้เวลาขอบคุณพระองค์ที่ทรงดีต่อคุณ

 

อ่าน  : เยเรมีย์ 7:1-20

พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​ว่า เขา​ยั่ว​ยุ​เรา​หรือ ไม่​ใช่​ยั่ว​ยุ​ตัว​เขา​เอง​ให้​ได้​รับ​ความ​อับ​อาย​หรือ?” เยเรมีย์ 7:19


สำรวจและใคร่ครวญ:

ลองคิดภาพนี้ เยเรมีย์ที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักดีแต่ไม่มีคนชอบถูกพระเจ้าบอกให้ไปยืนตรงจุดที่คนเยอะที่สุดในพระนิเวศและประกาศเรื่องความบาปของประชาชนและการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึง ท่านไม่ลืมวันนั้นแน่ ท่านเพิ่งหนีเอาชีวิตรอด (ดูบทที่ 26)! ให้สังเกตสองสิ่งที่เยเรมีย์พูดถึงในข้อ 3 และ 4 ซึ่งถูกขยายความในข้อต่อๆ มา ประชาชนเชื่อคำโกหก (ข้อ 4) ซึ่งฟังดูเหมือนความจริง นี่เป็นพระวิหารของพระยาห์เวห์ซึ่งก็จริง แต่พระวิหารคือตัวอาคารและพิธีกรรมกลับกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อวางใจ (ข้อ 14) หลายร้อยปีก่อน พระเจ้าทรงช่วยพระวิหารและเยรูซาเล็มให้รอดจากกองทัพที่มาบุกรุก (ดู อิสยาห์ 36,37) แต่ตอนนี้ประชาชนคิดว่าจะมีชีวิตอย่างไรก็ได้ พระเจ้าจะทรงปกป้องคุ้มครองอยู่ดี (ข้อ 9,10) พระเจ้าตรัสว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ตัวเราได้เห็นเอง”!

            ถ้อยคำหรือพิธีกรรมใดที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เรารู้สึกปลอดภัย แต่ที่จริงแล้วเป็นความเฉยชา และหลอกให้รู้สึกมั่นคง? พระเจ้าทรงใช้สถานที่ สถาบัน องค์กรต่างๆ เพื่อแผ่นดินของพระองค์ได้ แต่เราเชื่อวางใจสถาบันหรือวางใจพระเจ้าที่สถาบันเหล่านั้นตั้งขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติ? สถาบันหรือองค์กรนั้นปล่อยให้ พระอื่นมาชี้นำความเชื่อและค่านิยมหรือไม่?

 

ตอบสนอง:

ความเฉยชาเข้ามาในชีวิตของคุณทางใดบ้าง?
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.