ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ธันวาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

คำถามที่ระเบิดออกมา!

 

เตรียมจิตใจ:

คำถามร้อนแรงหนึ่งคำถามที่คุณต้องการถามพระเจ้าคืออะไร? ทูลพระองค์ตามนั้น  แล้วจดไว้ และแนบไว้ในพระคัมภีร์ของคุณ

 

อ่าน สดุดี 13

แต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ ใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในการช่วยกู้ของพระองค์สดุดี 13:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

มีคำถามมากมายระเบิดออกมาในบทเพลงสดุดี  ข้อ1และข้อ 2 ของสดุดีที่อ่านวันนี้ ระเบิดออกมาเป็น 4 คำถามมุ่งตรงไปที่พระเจ้า

เด็กเล็กๆ มักจะไม่หยุดที่จะถามคำถามทุกอย่าง แต่เมื่อเริ่มโตขึ้น ก็เรียนรู้ที่จะกลั่นกรองคำถามของเรา เพื่อไม่ให้ถูกดูว่าโง่เขลา ไ้ร้สาระหรือซื่อๆ อย่างไรก็ตาม ในบริบทของความสัมพันธ์ที่รู้สึกปลอดภัย เช่นพ่อแม่ที่รักเรา ครูที่ให้การหนุนใจ เพื่อนที่สัตย์ซื่อ เจ้านายที่ให้การสนับสนุน เรากล้าเสี่ยงระเบิดคำถามที่ร้อนแรงเหล่านี้หรือไม่? ทั้งๆ ที่ขอคำตอบ แต่คำตอบก็ยังไม่มา

สดุดีที่เริ่มต้นด้วยคำถามที่บ่งบอกถึงความทุกข์ระทมจะจบลงด้วยความปีติยินดี (ข้อ 5,6) อย่างไร? ผู้เขียนสดุดีดึงความปลอบโยนมาจากความมั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า (ข้อ 5) การสรรเสริญความดีของพระเจ้า (ข้อ 6) ยืนยันความเชื่อของเขาว่า พระเจ้าใส่ใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา

ในคริสตจักร บางครั้งคนจะเก็บคำถามไว้ เพราะกลัวจะถูกหาว่าเป็นคนนอกรีต คนสร้างปัญหา หรือทำลายผู้นำ แต่การพร้อมที่จะยกคำถามที่ซื่อสัตย์จากใจของเราในการอธิษฐาน แสดงว่า เราเชื่อวางใจในพระเจ้าเพียงพอที่จะพูดความจริงกับพระองค์

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์มีความกล้าที่จะนำคำถามหรือปัญหาในใจมายังพระพักตร์พระองค์ อดทนและรอคอยคำตอบ และมีความเชื่อที่วางใจไม่หยุดยั้งในความรักของพระองค์
พลังประจำวัน #178-ธันวาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ธันวาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.