ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018

แค่ล้อเล่น?

 

เตรียมจิตใจ:

อะไรจะทำลายความงดงามของรูปเคารพบนโลกได้ ไม่ใช่หน้าที่หรือความถูกต้อง แต่เป็นการได้เห็นสิ่งล้ำค่าที่พบไม่ได้บนโลก” (โอรา โรวาน)

 

อ่าน เยเรมีย์ 3:6-4:4

แม้​เป็น​อย่าง​นี้​ทั้ง​สิ้น ยู​ดาห์​น้อง​สาว​ที่​ทรยศ​ของ​เธอ​ก็​ไม่​ได้​หัน​กลับ​มา​หา​เรา​ด้วย​สุด​ใจ แต่​แสร้ง​ทำ​เป็น​กลับ​มาพระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ (เยเรมีย์ 3:10)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในยูดาห์มีการกลับใจแบบหลอกๆ พันธกิจช่วงแรกของเยเรมีย์เกิดขึ้นระหว่างรัชสมัยกษัตริย์โยสิยาห์ (2 พกษ. 22,23) โยสิยาห์พบหนังสือธรรมบัญญัติ (ที่หายไป!) ระหว่างการซ่อมแซมพระนิเวศ และผู้ใหญ่ของอิสราเอลสัญญาว่าจะรักษาพระบัญญัติ (2 พกษ.23:3) วิหารและแท่นบูชารูปเคารพทั่วอิสราเอลถูกทำลายภายใต้โยสิยาห์ (ดู 2 พกษ.23:7) เหตุนี้ยูดาห์จึงถือตัวว่าเหนือกว่าอิสราเอล (2 พกษ.17:34-41) แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไม่เห็นด้วย (ข้อ 11) การกลับใจเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นและไม่ได้มาจากใจ (3:10,4:4) สุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดคือมาตรฐานความรักที่พระเจ้าทรงต้องการจากคนของพระองค์ (มาระโก 12:30)

            ดังนั้น จงกลับหาพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน (3:22) แต่ผู้ไม่เชื่อจะเปลี่ยนความปรารถนาลึกๆ ในใจได้อย่างไร เราจะทำเองพระเจ้าตรัส (ดู 3:14) “เราจะรักษาเจ้า” (3:22) ถ้อยคำแห่งความหวังเหล่านี้มีอยู่ทั่วในท่ามกลางคำพิพากษาของเยเรมีย์ มีความหวังสำหรับคนบาปเพราะการกลับใจอย่างแท้จริงคือพันธกิจที่พระเจ้าทรงทำ พระประสงค์ของพระองค์คือเลือกคนจากชนชาติต่างๆ สำหรับพระองค์ ผู้ที่จะรักและนมัสการพระองค์ตลอดไป (3:14,17) วันหนึ่งพระองค์จะทรงทำเช่นนั้น

 

ตอบสนอง:

อ่าน ยากอบ 4:7-10 และใคร่ครวญเรื่องการกลับใจอย่างแท้จริง
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.