ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018

รากแห่งความชั่วทั้งมวล

 

เตรียมจิตใจ:

ใจของคุณอยู่ที่ใด ต่อพระพักตร์พระเจ้า? จงร้องเพลงนมัสการก่อนเริ่ม

 

อ่าน  เยเรมีย์ 2:1-22

เพราะ​ว่า​ประ​ชา​กร​ของ​เรา​ได้​ทำ​ความ​ชั่ว​ถึง​สอง​ประ​การ เขา​ได้​ทอด​ทิ้ง​เรา ซึ่ง​เป็น​น้ำ​พุ​ที่​มี​น้ำ​แห่ง​ชี​วิต แล้ว​สกัด​บ่อ​น้ำ​ไว้​สำ​หรับ​ตน​เอง เป็น​บ่อ​แตก​ที่​ขัง​น้ำ​ไม่​ได้เยเรมีย์ 2:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

จงขยาดกลัว! จงอกสั่นขวัญแขวน!” ตายจริง มนุษย์ทำอะไรเลวร้ายนักหรือ? พระเจ้าตอบว่า พวกเขาปฏิเสธเรา พวกเขาทอดทิ้งความรักของเรา (ข้อ 2,13) พวกเขาไม่รับเอาความอิ่มใจ ความชื่นชมยินดีและกำลังที่เรามอบให้ มันแย่มากเลยหรือ จริงที่มนุษย์อาจขาดสิ่งดี แต่มันก็ไม่ถึงกับน่าขยาดหรือเขย่าขวัญใช่ไหม

            เรามักคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือให้เรารักษากฎบัญญัติ แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่การทำตาม แต่เป็นการอุทิศตัวเช่นเจ้าสาวที่ยินดีในสามี (ข้อ 2) พวกเขาลืมไปว่าพระเจ้าแท้จริงแล้วทรงสมบูรณ์พร้อม (ข้อ 5) และเราพบทุกสิ่งที่เราต้องการได้ในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นน้ำพุที่มีน้ำแห่งชีวิต (ข้อ 13)

            และลองดูข้อ 19 การทอดทิ้งพระยาห์เวห์พระเจ้าเป็นความชั่ว การไม่ยำเกรงก็เช่นกัน เราอาจคิดว่าบาปใหญ่คือสิ่งที่ทำลงไปแล้ว แต่พระเจ้าตรัสว่าความชั่วใหญ่ยิ่งคือทัศนคติในจิตใจ ซึ่งเป็นรากของความประพฤติ สิ่งที่เรารักคือสิ่งที่กำหนดการกระทำไม่ว่าดีหรือชั่ว (ดู ลูกา 6:45) รากแห่งความชั่วทั้งมวลคือการปฏิเสธต้นเหตุแห่งสิ่งดีทั้งปวง ผลก็คือเราแสวงหาความสุขจากรูปเคารพที่ไม่อาจทำให้เราอิ่มได้ (ข้อ 11,13)

 

ตอบสนอง:

รูปเคารพในชีวิตของคุณอยู่ที่ไหน? สารภาพกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้ คุณชำระตัวเองไม่ได้ (ข้อ 22) แต่สรรเสริญพระเยซูที่ทรงชำระคุณจากบาปทั้งสิ้น (โคโลสี 1: 21, 22)
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.