ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018

ให้มันเป็นไป

 

เตรียมจิตใจ :

พระองค์เจ้าข้า ขอบพระคุณสำหรับงานของพระองค์ที่มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ในตัวข้าพระองค์

 

อ่าน : มัทธิว 13:24-30

 

ให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่า จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย แต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของเรา”  มัทธิว 13:30

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

หลายปีมาแล้ว ผมได้พบรายงานการประชุมของคริสตจักรเมื่อต้นปี ค.. 1800 โดยบังเอิญ ความสนใจของผมถูกปลุกขึ้นด้วยเรื่องระเบียบวินัยเกี่ยวกับสมาชิกคนหนึ่งที่เป็นเด็กสาวยังไม่แต่งงานแต่ตั้งครรภ์ หลังจากอ้างพระธรรมหลายตอนและกล่าวถึงกรณีนี้  บาทหลวงได้ขอให้สมาชิกคัดเธอออกจากสมาชิกภาพ ซึ่งพวกเขาก็ทำตาม หลักการพื้นฐานของเรื่องนี้คือการรักษาความบริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเขาและความจำเป็นที่ต้องรักษาความแตกต่างระหว่างคริสตจักรและโลก เรื่องๆ หนึ่งแต่สถานการณ์ที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยของคริสตจักรทุกรูปแบบตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา  และไม่ว่าจะใช้ข้อความไหนมาโต้แย้งการสรุปนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะอ่านวันนี้   

เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระกิตติคุณก่อให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกันไปในชุมชนเดียวกัน การเป็นสาวกที่เข้มแข็งของบางคน แต่เป็นคุณลักษณะที่เป็นแง่ลบในคนอื่น  ผู้รู้บางคนเชื่อว่าพระเยซูทรงชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ติดตามพระองค์ที่แท้จริงและคนเคร่งศาสนาที่เสแสร้งที่เล่นกับศาสนา แต่หมัดเด็ดช่างน่าประหลาดใจ   พระเจ้าทรงรู้จักตัวตนของผู้ที่ตามพระองค์และพระองค์เป็นผู้ตัดสินชะตาของเขาเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว คือเมื่อจะทรงตัดสินทั้งคนเป็นและคนตาย ตามที่เขียนไว้หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต 

 

ตอบสนอง:

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษแก่ข้าพระองค์ที่กำจัดหรือตัดสินคนในการดำเนินชีวิต

คริสเตียนของเขา ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์และประทานพระคุณให้ข้าพระองค์รักเขาเหมือนที่ทรงรักข้าพระองค์
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.