ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

บทนำสู่พระธรรมมัทธิว บทที่  13

อาณาจักรลับ 

       พระเยซูทรงเป็นนักเล่าเรื่อง ทรงชอบใช้วิธีการเล่าเรื่องเพื่อเปิดเผยทางของพระเจ้า โดยใช้รูปแบบการอุปมาหรือการเปรียบเทียบ  สัปดาห์นี้ เราจะได้อ่านเรื่องอุปมาติดต่อกันหลายเรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสั้นๆ แม้ว่าเรื่องที่รู้จักกันดี (ผู้หว่าน) จะยาวที่สุด พระเยซูได้ทรงอธิบายทั้งสองสิ่ง (ผู้หว่านและวัชพืช) แก่สาวกเป็นการส่วนตัว ในขณะที่

เรื่องอื่นๆไม่ได้ระบุไว้

       แต่ว่าเรื่องอุปมาคืออะไร แม้ว่าในพระคัมภีร์เดิมจะมีเรื่องอุปมาปรากฎอยู่บ้างสองสามแห่ง แต่ในพระกิตติคุณมัทธิว มาระโกและยอห์นกลับเต็มไปด้วยเรื่องอุปมา คำว่าอุปมาไม่ได้ใช้ในพระกิตติคุณยอห์น แม้จะมีรูปแบบเป็นอุปมาอย่างเช่นในเรื่องผู้เลี้ยงที่ดี (บทที่ 10) อุปมาอาจเป็นเรื่องสั้นหรือแค่บรรทัดเดียวที่ใช้การเปรียบเทียบอธิบายความ

       เราใช้อุปมาตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ผมอาจจะพูดว่าการวิ่งต้านลมวันนี้น่ากลัวมาก เหมือนเราถูกลากถอยหลังด้วยร่มชูชีพหนักๆประสบการณ์ของผมเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง พระเยซูทรงใช้อุปมาตลอดเวลาเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อทรงพูดถึงแผ่นดินสวรรค์ การปกครองของพระเจ้าเข้ามาในเวลาของมนุษย์ผ่านคำพูดและการกระทำของพระองค์  ยกตัวอย่างเช่น เปรียบเสมือนชายคนหนึ่งที่หว่านเมล็ดพืชที่ดี เพื่อที่จะพบว่ามีคนอื่นปลูกวัชพืชในเวลาที่เขาไม่ได้มอง หรือเปรียบเสมือนสมบัติที่ซ่อนไว้ในทุ่งนา หรือเหมือนพ่อค้าที่พบไข่มุกที่ส่องประกาย หรือเหมือนกับเชื้อยีสต์จำนวนน้อยที่ผสมลงไปในแป้ง ผลสุดท้ายคือภาพวาดอันน่าทึ่งที่กระทบใจเรา   

ผู้เขียน: เกธิน รัสเซล โจนส์   (Gethin Russell Jones)

เกธินสวมหมวกหลายใบในชีวิต ทั้งศิษยาภิบาล นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ ปัจจุบัน เขากำลังเรียนรู้การเป็นคุณปู่ 

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

เวลาเล่าเรื่อง

 

เตรียมจิตใจ :

เพราะว่าเรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์’ (กิจการ 17:28) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเปิดหัวใจและความคิดต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

 

อ่าน : มัทธิว 13:1-9

แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาหลายเรื่อง เป็นต้นว่านี่แน่ะ มีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืชมัทธิว 13:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เรื่องนี้เป็นหนึ่งในอุปมาของพระเยซูที่เป็นที่รู้กันดีที่สุด น่าจะอยู่ในอันดับยอดนิยมพอๆ กับเรื่องชาวสะมาเรียใจดี แกะหลงหาย และบุตรน้อยหลงหาย เลยทีเดียว และยังเป็นสไตล์การเล่าเรื่องที่พระเยซูทรงใช้เสมอ  ในพระกิตติคุณมัทธิว มาระโก และลูกา มีอุปมาอยู่ถึง 46 เรื่อง ในมัทธิวเองมีบันทึกไว้ถึง 23 เรื่อง  บางอุปมาเป็นประโยคยาวๆ บางอุปมาก็เป็นเรื่องสั้นที่มีการขึ้นต้น ตอนกลางและตอนจบ  

 

พระเยซูทรงใช้เรื่องเหล่านี้สื่อสารความจริง  ทรงทำให้ผู้ฟังจินตนาการตามง่ายๆ ด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย ในขณะที่เรามักจะชอบใช้แนวคิดและนามธรรม จากการเป็นผู้นำในคริสตจักรมา 30 กว่าปี ผมได้ยินมาหลายครั้งเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการสอนพระคัมภีร์ที่ถูกต้องกับการเล่าเรื่อง  ถือว่าอย่างแรกเป็นสิ่งที่ควรทำในขณะที่อย่างหลังไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีประสิทธิผล  ขอบคุณที่พระเยซูไม่ได้ทำตามหลักการนี้ พระองค์ทรงทราบว่าคนจะจดจำเรื่องราวได้นานกว่าข้อความที่นำเสนอ  ดังนั้น พระเยซูจึงทรงอธิบายถึงทางของพระเจ้าด้วยการพูดถึงความหงุดหงิดในการทำเกษตร การทำกับข้าว เงินที่หายไป หรือครอบครัวที่แตกแยก  

 

ตอบสนอง:

มีช่วงไหนในชีวิตของคุณที่สำแดงถึงวิธีที่พระเจ้าทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบ้าง? ใช้เวลาสองสามนาทีที่จะนึกถึงรายละเอียด หรือเขียนบรรยายออกมา   
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.