ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018

เรียนรู้เรื่องการตาย

 

เตรียมจิตใจ:

'พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงและมีชีวิต โปรดตรัสกับเราเถิด' (Clive Parnell, Attic Music 2015)

 

อ่าน : 2 ซามูเอล 24:18-25

ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ที่นั่น และทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องศานติบูชา พระยาห์เวห์ทรงสดับคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้น และโรคร้ายก็ถูกระงับเสียจากอิสราเอล” 2 ซามูเอล 24:25

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ดาวิดสำนึกว่าหัวใจของเขาได้ลอยออกจากพระเจ้า เขาต้องการแสดงการกลับใจของเขาและแสดงว่าพระเจ้าสมควรแก่การสรรเสริญ ดาวิดเต็มใจที่จะถวายแท่นบูชาเพื่อเป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนแปลงจิตใจของพระองค์ (ข้อ18,19)

ตำแหน่งของดาวิดในฐานะกษัตริย์หมายถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยสิทธิพิเศษและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย! เขาขอซื้อลานนวดข้าวจากอาราวนาห์ และมีโอกาสที่จะได้มาโดยไม่ต้องจ่าย (ข้อ 22)  ดูเหมือนเป็นข้อเสนอที่พระองค์ไม่อาจปฏิเสธ แต่ดาวิดตระหนักดีว่าการนมัสการอย่างแท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย พระองค์ได้ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ที่นั่น และทรงถวายสัตวบูชากับเครื่องศานติบูชา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของพระองค์ในนามของประชาชน และโรคระบาดที่เกิดแก่อิสราเอลก็หมดไป (ข้อ 25)
 

แตกต่างจากดาวิด เราไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อเอาใจพระเจ้า เพราะพระเยซูได้เสด็จมาจ่ายราคาแทนเราครั้งเดียวเป็นพอ (1 เปโตร 3:18) - เสร็จแล้ว! แต่เราจำเป็นที่จะรู้ว่า มีต้นทุนในการเป็นสาวก เราต้องเรียนรู้การตายเพื่อจะมีชีวิตรอด (ดูลูกา 9:24) เราจะใช้คำแถลงของเปาโลเป็นคำพูดของเราเองด้วยหรือไม่ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ฟีลิปปี 1:21)?

 

ตอบสนอง:

พระบิดา ข้าพระองค์จะปีติยินดีในพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ขอให้ข้าพระองค์รู้จักความสุขที่มาจากการวางใจในพระเยซูโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.