ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018

คิดต้นทุน

 

เตรียมจิตใจ:

คุณถูกล่อลวงให้นำเรื่องต่างๆ มาอยู่ในกำมือหรืออำนาจของคุณหรือไม่? วันนี้คุณต้องการที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างไร?

อ่าน : 2 ซามูเอล 24:1-17

นี่แหละข้าพระองค์เองทำผิด ข้าพระองค์เองทำบาป แต่บรรดาแกะเหล่านี้ พวกเขาได้ทำอะไร ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพงศ์พันธุ์บิดาของข้าพระองค์เถิด”  2 ซามูเอล 24:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ไม่ปรากฏว่าดาวิดได้ทำบาปผิดอะไรที่ใหญ่หลวง! เขาเพียงทำการสำรวจจำนวนประชากร เพื่อดูว่าใครสามารถเข้าร่วมกับกองทัพได้ (ข้อ 2) ซึ่งก็ เป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่ผู้ปกครองจะทำ (ดู กันดารวิถี 1:19) อย่างไรก็ตาม ดาวิดได้ดำเนินการเรื่องนี้ด้วยกำลังของพระองค์เอง เพื่อเกียรติยศและประโยชน์ของพระองค์เอง (ข้อ 3-10) ความผิดบาปที่เฉพาะเจาะจงนี้จะเป็นความทรนงหรือการไม่คำนึงถึงพระวจนะของพระเจ้า (อพยพ 30:12) เราไม่สามารถรู้ได้แน่นอน แต่รู้ว่าดาวิดได้ทำผิด เพราะทรงสำนึกผิดและกราบทูลต่อพระเจ้า (ข้อ 10)  พระเจ้าต้องลงโทษในบาปผิด และให้ดาวิดสามทางเลือก (ข้อ 13) สังเกตเห็นความเห็นแก่ตัวของทางเลือกของดาวิด (ข้อ 14) อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ต้องกลับใจและขอให้พระเจ้าหันเหคำตัดสินมายังพระองค์และครอบครัวของพระองค์ (ข้อ 17)

เมื่อเราอ่านเรื่องนี้ในศตวรรษที่ 21 มันจะดูแปลกมาก แต่มันเป็นไปตามรูปแบบที่พระเจ้าจัดการกับคนของพระองค์  พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และคนของพระองค์ไม่สามารถอยู่ในความบาปต่อไปได้โดยปราศจากของถวาย

ในความเต็มใจสูงสุดของดาวิดในการชำระราคาด้วยพระองค์เอง เป็นนิมิตที่เราได้รับการบอกล่วงหน้าถึงพระเยซู ในฐานะคนบาป เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดที่จะจ่ายค่าปรับสำหรับความบาปของเรา ขอขอบพระคุณที่พระเยซูทรงยินดีจ่ายราคาสำหรับบาปของเรา

 

ตอบสนอง:

พระบิดา ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมา เพื่อชำระราคาสำหรับความผิดบาปของฉัน ขอบคุณสำหรับกางเขนและเสรีภาพที่ได้นำมา  อาเมน
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.