ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018

ไม่ จนกว่าคุณจะได้พิสูจน์สิ่งนั้น

 

เตรียมจิตใจ:

บางครั้ง จะช่วยได้มาก ถ้าเราจะแบมือของเราออกไป ให้เป็นเหมือนกับสัญญาณว่า เรากำลังมอบตัวเราเอง ทั้งหมดแด่พระเจ้า

 

อ่าน : มัทธิว 12:38-50

“เพราะว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา” มัทธิว 12:50

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้า ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์มีจริง ต้องพิสูจน์แล้วฉันจะเชื่อ ฉันจะรู้ได้ว่า ฉันสามารถวางใจในพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของฉัน ปัญหาของฉัน และสถานการณ์ที่ฉันเผชิญอยู่?

บรรดาฟาริสีก็มีความคิดเช่นเดียวกัน (ข้อ 38) แม้ว่าพวกเขาจะตัดสินใจแล้วก็ตามว่า พระเยซูนั้นไม่ใช่ พระเมสิยาห์ หรือพระผู้ช่วยในแบบที่พวกเขาต้องการ พวกเขาเพิ่งจะได้เห็นพระเยซูทรงรักษาคนถูกผีสิง (ข้อ 22) แต่ว่าพวกเขาต้องการข้อพิสูจน์มากกว่านั้น พวกเขาได้รับมากกว่าที่พวกเขาได้ต่อรองขอไว้ คือได้เห็นด้านที่พระเยซูได้กล่าวตักเตือนอย่างเข้มงวด (ข้อ 39)! สิ่งที่พระองค์จะบอกพวกเขาได้ คือว่าหมายสำคัญจะมาในเวลาที่เหมาะสม ในเวลาของพระองค์ และพวกเขาจำเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่ และเชื่อในพระองค์ (ข้อ 41ข., 42ข.) การแสวงหาหมายสำคัญ ดูเหมือว่าจะเ

พระเมสิยาห์ได้มาแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกฟาริสีได้คาดหวังหรือวาดฝันไว้ ดังนั้น พวกเขาจึงปฏิเสธ พระองค์ พระเยซูได้ใช้การปรากฎตัวของพี่น้องร่วมสายโลหิตบนโลก แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการ มีภาระใจ (ข้อ 49, 50) การยอมรับพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ หมายถึงการมีภาระใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและ ความซื่อสัตย์ มากกว่าสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่มาจากครอบครัวเดียวกันเสียอีก นี่ก็ไม่ค่อยใช่หมายสำคัญ ที่ผู้นำทางศาสนาได้คาดหวังไว้ในใจเช่นกันเมื่อพวกเขาขอหมายสำคัญจากพระเยซู

 

ตอบสนอง:

เราได้เห็นพระเมสิยาห์ที่ท้าทายและกระตุ้นให้เราได้คิดต่าง แต่ในขณะเดียวกันก็มอบสิ่งต่างๆ ที่มากกว่าที่เราสมควรได้และได้หวังไว้ อะไรที่ท้าทายคุณในวันนี้? และพระเยซูได้มอบสิ่งใดให้กับคุณ? 
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.