ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

พูดแทนคนอ่อนแอ

 

เตรียมจิตใจ:

ในสดุดีนี้เต็มไปด้วยการแสดงออกถึงความคลางแคลงใจและผิดหวัง ให้เรานำความขัดข้องใจเหล่านั้นมายังพระบิดาในสวรรค์ด้วยการอธิษฐาน

 

อ่าน สดุดี 10

 

พระองค์ทรงเห็น เออ พระองค์ทรงพิเคราะห์ดูความลำบากและความเดือดร้อนแล้ว เพื่อพระองค์จะได้ทรงตอบแทนเขา คนอนาถามอบตัวไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกกำพร้าสดุดี 10:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

 

มีบาปในใจของคริสเตียนทุกคน นี่คือเหตุที่ทำไมเราจึงต้องการพระเยซู แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในโลกเรานี้ยังมีคนทำความผิดบาปมากมาย เป็นต้นว่า การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การล่วงประเวณีและล่วงละเมิดเด็ก อาชญากรรมสงคราม ฯลฯ พระเจ้าอยู่ที่ไหน? ทำไมพระเจ้าไม่เข้าแทรกแซง (ข้อ 1) หรือเป็นเพียงคำถามในพระคัมภีร์ แต่ ที่นี้ เราได้รับเชิญจากพระเจ้า ให้นำความขัดข้องใจและความสงสัยต่างๆ ทูลพระองค์  เราสามารถทำเช่นนี้ได้ภายในอ้อมแขนนิรันดร์ของพระองค์ - พระองค์จะทรงให้คำพูดแก่เรา!

แต่นี่เป็นโลกของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างและเป็นจอมกษัตริย์ (ข้อ 16) ความชั่วร้ายทำงานเหมือนว่าไม่มีพระเจ้าและไม่มีผลตามมาจากสิ่งที่พวกเขาทำ (ข้อ 3,4,11) แต่ความเชื่อนำเราสู่ความวางใจในความยุติธรรมของพระเจ้า พวกเขาจะหนีไม่พ้นในสิ่งที่ทำ (ข้อ 25,16; มัทธิว 35:46, วิวรณ์ 21:8) ความมั่นใจนำเราสู่สันติสุข และความปรารถนาที่จะไม่เป็นอย่างพวกเขา (เอเฟซัส 5:6,7) พลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมเสมอสำหรับผู้ที่หันกลับมาหาพระเจ้าในความเชื่อ (ลูกา 11:13) เรามักอยากให้พระเจ้าต้องทำทันที แต่พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์นิรันดร์ทรงรู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไร

พระเจ้าทรงห่วงผู้ที่อ่อนแอและผู้ที่ถูกกดขี่ พระองค์ทรงเห็นความเดือดร้อนและได้ยินพวกเขา พระองค์ทรงช่วยและให้กำลังใจพวกเขา (ข้อ 24,17,18) เราสามารถเชื่อวางใจในพระองค์ผู้ซึ่งพลีชีวิตพระองค์บนกางเขาเพื่อเรา

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานด้วยข้อ 1 และ ข้อ 12 เผื่อทุกคนที่คุณรู้ว่ากำลังทุกข์ทรมาน
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.