ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018

ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ

เตรียมจิตใจ:

คุณให้คำจัดกัดความของคริสเตียนที่ ‘แท้จริง’ ไว้ว่าอย่างไร? อธิษฐานขอให้พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นว่า การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร

 

อ่าน : มัทธิว 12:22-37

“เพราะว่าพวกเรารู้จักต้นด้วยผลของมัน” มัทธิว 12:33

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บางครั้ง คริสเตียนได้รับการจำกัดความโดยคนที่มีความคิดในแง่ลบ ในสมัยที่ฉันยังเด็ก คำจำกัดความ ที่ยาวเป็นหางว่าวก็จะรวมไปถึง คนที่ไม่สูบบุหรี่ คนไม่ดื่มเหล่า คนที่ไม่สบถ คนที่ไม่เต้นรำ คนที่ไม่เล่นไพ่ หรือการพนัน และสำหรับพวกฟาริสีแล้ว ก็จะรวมไปถึงการไม่ทำสิ่งที่ไม่คาดคิด นั่นคือ การไม่ท้าทาย สถานะของศาสนจักร 

แต่พระเยซูทรงทำอะไร?  สิ่งที่อัศจรรย์ใจ (ข้อ 23) และท้าทาย  ทรงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากข้างในส่วนลึก อีกครั้งหนึ่ง ทรงท้าทายมุมมองที่รับรู้ในสิ่งที่คุณได้ทำ การรักษากฎเกณฑ์  ทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเรา (ข้อ 35) พระเยซูกล่าวถึงการเป็นผู้สำรวจผล (ข้อ 33) แสดงให้เห็นสิ่งที่ออกมาจากใจสำแดงถึงว่าใจจริงเป็นอย่างไร เพราะทุกสิ่งในชีวิตเราเริ่มจากใจ

มันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราทำ ที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ มันคือสิ่งที่เราเป็นในวันที่เหลือของสัปดาห์ ที่ทำงาน ที่บ้าน ขณะที่เราขับรถบนถนน กำลังรอคิวอยู่ขณะกำลังรอจ่ายเงิน ขณะที่เผชิญอยู่ในสภาวะที่ ต้องทำอะไรมากมายและมีเวลาอยู่เพียงน้อยนิดที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้เสร็จ นั่นเป็นเวลาที่ผลดี ผลแห่งพระ วิญญาณบริสุทธิ์ (33-37) จะปรากฎออกมา นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เป็นเหมือนกับพระคริสต์ ปราศจากการเปลี่ยนแปลงแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะถูกดับลงและถูกขัดขวาง (ข้อ 31, 32) มันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ แต่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นเองที่สำคัญที่สุด

 

ตอบสนอง:

‘ถ้าเหยือกน้ำแค่ใบหนึ่งทำให้ฉันต้องกล่าวคำที่เหลืออด คำที่ไม่น่ารัก ก็เปรียบเสมือนว่า ฉันไม่รู้อะไรเลย เกี่ยวกับความรักที่กางเขน เพราะแก้วที่เปี่ยมไปด้วยน้ำหวาน จะเทหยดน้ำที่มีรสขมออกมาจากแก้วนั้นได้อย่างไร แม้ว่าจะถูกกระฉอกออกมาก็ตาม’ 
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.