ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018

ไม่เป็นอย่างที่เราคุ้นเคย


เตรียมจิตใจ:

อะไรคือขนบธรรมเนียมประเพณีที่คริสตจักรของคุณ? ตัวอย่างเช่น  เปรียบเทียบการแต่งตัวไปนมัสการที่โบสถ์ของคุณ กับคนที่ไปโบสถ์ในอีกฟากหนึ่งของโลก เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 

อ่าน : มัทธิว 12:1-14

‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา’  มัทธิว 12:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูยังคงสร้างการโต้แย้งโดยการล้ำเข้าไปในขอบเขตที่ผู้นำทางศาสนาได้คาดหวังไว้ บางที เราอาจจะต้อง เอาตัวเราเข้าไปคิดแบบผู้นำเหล่านี้บ้าง คุณลองคิดดูว่า ทำไมผู้นำศาสนาเหล่านี้ ไม่ต้องการให้คนทำงานอะไรเลย ในวันสะาโต เช่น เก็บรวงข้าว หรือ รักษาคนเจ็บป่วย (ข้อ 1, 2 และ 10 และอ่านเพิ่มเติมในอพยพ 20: 8-11) ?

คำสั่งดั้งเดิมของวันที่มีการหยุดพักแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มา แต่หลายร้อยปีต่อมา บรรดาผู้นำทางศาสนา ได้กำหนดกฎเกณฑ์อย่างละเอียด โดยมีความตั้งใจที่ดี ในการช่วยให้ผู้คนรักษาการปฏิบัติตามบทบัญญัติ “นี่เป็นวิธีที่เราทำกัน... นี่เป็นสิ่งที่เราเคยทำกัน” แต่ผู้นำทางศาสนาเหล่านี้ได้เปลี่ยนสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจจะให้ เป็นพระพร มาทำให้กลายเป็นภาระของการทำตามบทบัญญัติและมาตรฐานต่างๆ และตอนนี้ พระเยซูก็ได้ มอบพระคุและความจริงให้แทนที่ประเพณีที่เข้มงว 

บางที นี่คือการแสดงให้เห็นว่า ‘ศาสนา’ น่าจะเป็นมากกว่าเรื่องของการทำอะไรหรือไม่ทำอะไร ที่เป็นความพยายามเพื่อจะให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า ในขณะที่สิ่งที่พระเยซูเสนอให้ คือการที่พระเจ้ากำลัง มาหาเราและหยิบยื่นพระเมตตาและการยกโทษให้กับเรา (ข้อ 7, 12) พระเยซูได้ท้าทายภูมิปัญญาการรับรู้ ของผู้นำคริสตจักรในสมัยนั้น และพระองค์จำเป็นต้องทำเช่นเดียวกันนี้อีกไหมในสมัยนี้?

 ตอบสนอง:

เราจะพูดอย่างไรกับคนที่คิดว่าการเป็นคริสเตียนหมายถึงการทำตามกฏเกณฑ์และข้อบังคับมากมาย เป็นการใช้ชีวิตที่ไม่สนุกและทำลายความสุข  คุณคิดว่าพระเยซูจะกล่าวอย่างไรกับคนที่คิดเช่นนั้น?
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.