ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

กษัตริย์องค์เที่ยงแท้

 

เตรียมจิตใจ:

 

ทำไมเราจึงอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่’?

 

อ่าน สดุดี 9

ดูเถิด พระราชาองค์หนึ่งจะปกครองด้วยความชอบธรรม และบรรดาเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรมอิสยาห์ 32:1-2

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

สดุดีนี้ดูเหมือนจะขึ้นและลงอย่างเช่นดาวิดดูเหมือนจะขึ้นและลง พระเจ้าได้ช่วยดาวิดจากความยากลำบาก (ข้อ 1-12) เราไม่รู้ในรายละเอียด แต่ดาวิดได้เล่าเรื่องในข้อ 1-6 ด้วยความปีติยินดีและพระองค์เห็นว่านี่เป็นเพียงภาพขนาดเล็กถึงวิธีที่พระเจ้าปกครองโลกของพระองค์ (ข้อ 7,8)  นี่คือกษัตริย์ผู้ปกครองด้วยความเที่ยงธรรมและวางทุกอย่างให้ถูกต้อง ดังนั้น ทุกคนไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนในสายตาของตนเองสมควรเชื่อวางใจในพระองค์ (ข้อ 9-12)  แต่ขณะนี้ ดาวิดเผชิญปัญหายุ่งยากมากขึ้น (ข้อ 15-18) ดังนั้น เขาจะทำอะไร? เขาระลึกถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร แม้ว่าเมื่อเขาจะเผชิญปัญหาใหม่ๆ แต่พระเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง พระเจ้าผู้ต่อต้านคนอธรรม (ข้อ 5,6) และยังคงพิพากษาพวกเขาอยู่ในวันนี้ (ข้อ 15-17) การปกป้องของพระองค์ต่อผู้ที่อ่อนแอในอดีต (ข้อ 10,12) ยังคงเป็นจริงในปัจจุบัน (ข้อ 18) และด้วยเหตุนี้ ผ่านชีวิตที่ขึ้นๆ ลงๆ ของดาวิด เขาพบความความมั่นคงและใจของเขาเปี่ยมด้วยความขอบพระคุณ (ข้อ 1,2)

ไม่เหมือนดาวิด เราเป็นผู้ที่มองสั้นมาก เราไม่ได้สังเกตเห็นว่าพระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของเราอย่างไร เรามองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราทั้งหมดในพระคริสต์ จึงไม่แปลกใจที่การสรรเสริญของเราเบาบางและจดจ่อที่ตัวเราเอง

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระเจ้าของดาวิดคือพระเจ้าของเรา สรรเสริญและขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็น (ข้อ 9-12) และอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ (ข้อ 19,20)
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.