ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018

สถานที่แห่งพระคุณ

 

เตรียมจิตใจ

คุณจำเวลาที่คุณเคยพอใจในความผิดบาปของคนอื่นได้หรือไม่? ทำไมคุณจึงทำเช่นนั้น? หรือเพราะว่ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น?

 

อ่าน : 2 ซามูเอล 19:18-30

แต่ฝ่าพระบาทก็ทรงแต่งตั้งผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทไว้ในหมู่ผู้ที่รับประทานร่วมโต๊ะเสวยของฝ่าพระบาท ข้าพระบาทจะมีความชอบธรรมประการใดเล่าที่จะร้องทูลต่อพระราชาอีก?” 2 ซามูเอล 19:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ดาวิดเสด็จกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มถิ่นฐานของพระองค์ แต่ก่อนที่จะได้พัก ก็ได้ประสบกับปัญหาต่างๆของคน  ชิเมอีรู้ว่า เขาได้ทำผิดต่อดาวิดและต้องการขอให้ดาวิดอย่าถือโทษ เขามารับเสด็จดาวิด โน้มตัวลงพื้นแสดงความเสียใจที่ได้กระทำผิด (ข้อ 18-20) แต่อาบีชัยรีบบอกว่า ความผิดนี้ควรถึงที่ตาย คุณเคยสังเกตไหมว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแค่ไหนในชีวิต? คนต้องการลดความน่าเชื่อถือของคนที่สำนึกผิดโดยชี้ให้เห็นความผิดที่มากกว่านั้น (ข้อ 21)

ดาวิดฉลาดและมองออกว่ามีเกมการกล่าวโทษเกิดขึ้น พระองค์เตือนอาบีชัยว่า พระองค์เป็นพระราชาและเป็นผู้ที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนของพระองค์ พระองค์แสดงความเมตตาทั้งต่ออาบีชัยและชิเมอี (ข้อ 22,23)

เมฟิโบเชท ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับความเมตตามากมายจากดาวิด (2 ซมอ.9) และเขาก็สง่างามในการตอบสนองของเขาในเรื่องแบ่งที่ดิน (ข้อ 24-30) ความปรารถนาของเขาคือการรับใช้พระราชา

พระเยซูทรงเต็มใจที่จะวางอำนาจของพระองค์ลง เพื่อเราจะมีชีวิต พระองค์ทรงอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า เพื่อว่าพวกเราจะได้อยู่ในสถานที่แห่งพระคุณ

 

ตอบสนอง

'วันที่เลวร้ายที่สุดของเราไม่เลวร้ายเท่าที่คุณอยู่นอกเหนือการเข้าถึงพระคุณของพระเจ้า และวันที่ดีที่สุดของคุณจะไม่ดีเท่าที่คุณต้องการพระคุณของพระเจ้า "(Jerry Bridges)
พลังประจำวัน#178-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.