ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018

ข่าวดี?

 

เตรียมจิตใจ

คุณตอบสนองต่อการได้ข่าวดีอย่างไร? คุณตอบสนองต่อการได้รับข่าวร้ายอย่างไร?

 

อ่าน : 2 ซามูเอล 18:19-33

อาหิมาอัสบุตรศาโดกกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าวิ่งนำข่าวไปทูลพระราชาว่า พระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้พระองค์ให้พ้นจากมือศัตรูของพระองค์แล้ว” 2 ซามูเอล 18:19

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในวันเวลาก่อนมีการส่งข้อความ อีเมล์ และบริการไปรษณีย์ ข่าวสารจะส่งด้วยมือโดยคนนำข่าว ข่าวเกี่ยวกับการตายของอับซาโลม จะต้องถูกส่งไปยังดาวิด และคนนำข่าวสองคนคือ อาหิมาอัส (ข้อ 19) และชาวคูชคนหนึ่ง (ข้อ 21)

เมื่อได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ เราพอจะบอกได้ว่าเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีจากสีของซองจดหมาย ดาวิดพยายามประเมินว่าข่าวที่กำลังจะได้รับเป็นข่าวดีหรือร้าย จากการประเมินผู้นำข่าว (ข้อ 24-27) 

ในยุคของข่าวปลอมและวัฒนธรรมความจริงภายหลัง’  การได้รับข่าวจริงเป็นเรื่องยาก เมื่อดาวิดในที่สุดได้ยินความจริงเกี่ยวกับบุตรชายและร้องไห้ในการสูญเสียเขา ไม่มีพ่อที่ดีคนไหนต้องการที่จะสูญเสียบุตรของตน  ให้เราผ่านไปอย่างรวดเร็วยังพระธรรมลูกา ที่เราจะเห็นความเจ็บปวดเช่นนี้แสดงออกมาในรูปแบบคำอุปมา: พ่อวิ่งไปหาลูกชายที่หลงหายไปและกอดเขาเอาไว้ พระบิดาของเราทรงรักเรามากจึงได้ส่งพระเยซูให้ตายแทนเรา เพื่อเราจะได้รู้จักความรักของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ นี่เป็นข่าวดี 

ตอบสนอง

พระบิดา ขอบพระคุณที่ได้ส่งพระเยซูมา และโดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ ทำให้เราได้พบชีวิต ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ประทานให้อยู่กับเรา เพื่อเป็นผู้ช่วยและผู้ปลอบโยนของพวกเรา อาเมน
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.