ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018

 ที่หนึ่ง

 

เตรียมจิตใจ:

ถ้าคุณทำการตรวจสอบเวลาและพลังงานที่คุณใช้ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา มันบอกอะไรเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ของคุณ ใครเป็นคนกำหนดแบบแผนของแต่ละวัน นำความคิดของคุณเข้าสู่การอธิษฐานกับพระเจ้า

 

อ่าน : มัทธิว 10:32-42

“ผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอด จะกลับเสียชีวิต แต่ผู้ที่เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด”  มัทธิว 10:39

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

สิ่งที่พระเยซูตรัสในพระธรรมตอนนี้พิเศษมาก แต่พวกที่ว่า ศาสนาคำสอนอะไรๆ ก็ดีทั้งนั้น คงบอกว่า มันมากเกินไป พระองค์ทรงเอ่ยอ้างฐานะพิเศษต่อหน้าพระเจ้า (ข้อ 32) ที่มีความหมายแก่ทุกคนที่ได้ยินพระองค์ (ข้อ 32,33,40). พระองค์เอ่ยอ้างอิทธิพลที่ไม่มีขอบเขตบนโลกและในสวรรค์  (ข้อ 32–34) พระองค์คาดหวังให้คนรู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นใคร  ต้อนรับพระองค์ (ข้อ 40) และให้พระองค์เป็นลำดับ ความสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา (ข้อ 37) แม้แต่เตรียมพร้อมที่จะเผชิญความตายกับพระองค์  (ข้อ 38)

สาวกได้เห็นสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือโรค เหนือวิญญาณชั่วและธรรมชาติ หากพระเยซูคือ พระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ที่พวกเขารอคอยมานาน พวกเขาควรจะให้ความมุ่งมั่นและทุ่มเทสูงสุด  (ข้อ 37–39)

พวกสาวกได้จดจำคำของพระเยซู (ดู 26:33–35) แต่พวกเขาก็ทำให้พระองค์ผิดหวัง (26:56) เราทุกคนก็เหมือนกัน พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธพวกเขา โดยความตายของพระองค์ พระองค์ได้พิสูจน์ความรัก ที่พระองค์มีต่อพวกเขาและพวกเรา โดยการคืนพระชนม์ พระองค์พิสูจน์สิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่ง  (ดู มัทธิว 28:16–20) และโดยการเสด็จมาของพระวิญญาณ พระองค์ได้พิสูจน์คำสัญญาที่พระองค์มีต่อพวกเขาและพวกเรา พวกสาวกได้ตอบสนองด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตและลำดับความสำคัญ (กิจการ 2) คุณตอบสนองอย่างไร?

 

ตอบสนอง:

เฝ้ามองดูที่พระเยซู ไม่ให้ใครแทนที่พระองค์ และทุกชั่วโมง พระองค์จะประทานพลังให้คุณ จนในที่สุด คุณสามารถจบการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ได้  
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.