ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018


ศักดิ์ศรีที่ถ่อมสุภาพ

 

เตรียมจิตใจ:

คุณมีเหตุผลอะไรที่สรรเสริญพระเจ้าในวันนี้ ให้จดออกมา

 

อ่าน สดุดี 8

บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น เพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี” สดุดี 103:13-14

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ที่หัวใจของสดุดีนี้ ดูเหมือนเป็นคำพูดที่ขัดแย้งกันที่ว่า มนุษย์เป็นเพียงผงคลี แต่ได้รับเกียรติอันเหลือเชื่อ 

ดาวิดคงได้ใช้เวลาหลายคืนนอนเฝ้าดูแลแกะ และมองขึ้นไป เห็นดวงดาวต่างๆ (ข้อ 3) เดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่า ยังมีอีกหลายแสนดวงที่เรายังมองไม่เห็น เขาถามว่า มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า? โลกเป็นเพียงฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ได้ทรงสถาปนาไว้ (ข้อ 3) เราเป็นสิ่งทรงสร้างที่เล็กๆ เปราะบาง ที่ทรงสร้างขึ้นมาพร้อมกับสิ่งอื่นๆ (ข้อ 7,8) เดินบนจุดสีฟ้าอ่อนของดาวเคราะห์และหายไปในพริบตา

แต่เราได้รับความสำคัญอย่างเหลือเชื่อ เราถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า ถูกยกขึ้นเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวง (ข้อ 5) และส่วนหนึ่งของพระฉายาอยู่ในเรา ที่เราจะปกครองภายใต้พระองค์ (ข้อ 6)  การทรงสร้างไม่ได้อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าเราที่เราจะบี้แบนหรือกดขี่ได้ พระเจ้าทรงอยู่เหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวง (ข้อ 1,3) แต่ได้มอบหมายความรับผิดชอบให้เราและให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเรา เช่นเดียวกับที่เราอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์

เนื่องจากความสำคัญของเราคือการที่พระผู้ทรงสร้างแห่งจักรวาลนี้ทรงระลึกถึงเรา (ข้อ 4) และเมื่อพระเจ้าทรงระลึกถึงหรือคิดถึงประชากรของพระองค์ในพระคัมภีร์ มักจะเป็นเวลาที่พระองค์ทรงเคลื่อนพระองค์สู่พวกเขาด้วยความสงสารเห็นใจ (ดูอพยพ 2:24,25) และความห่วงใยของพระองค์ทรงทำงานอยู่เสมอ

ไม่น่าแปลกใจที่บทสดุดีจะคั่นด้วยการสรรเสริญ (ข้อ 1,9)

 

ตอบสนอง:

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ สำหรับพระคุณของพระองค์ที่มีต่อคุณและสำหรับศักดิ์ศรีที่ถ่อมสุภาพที่พระองค์ได้ให้แก่คุณ

 
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.