ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018

ตอบสนองความต้องการ

 

เตรียมจิตใจ:

“พระเยซู โปรดทำงานในความคิดและหัวใจของข้าพเจ้าวันนี้ ให้ข้าพระองค์ห่วงใโลกนี้อย่างที่พระองค์ทำ”

 

อ่าน : มัทธิว 9:35 - 10:16

 “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่” มัทธิว 9:37


สำรวจและใคร่ครวญ :  

ตารางพันธกิจของพระเยซูดูน่าเหน็ดเหนื่อย (9:35–38) แต่ขนาดความต้องการนั้นใหญ่หลวง

(9:36,37) และพระเยซูในกายของมนุษย์ก็มีขีดจำกัด พระองค์สามารถอยู่ได้เพียงที่เดียวในเวลาหนึ่งเท่านั้น

พระเยซูบอกปัญหานี้กับสาวก และได้ให้สัญญาณพวกเขาด้วยว่า จะพบคำตอบได้ที่ไหน  (ข้อ 38) เมื่อพบความต้องการที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะจัดการได้ เราต้องอธิษฐาน มีความต้องการที่ผุดขึ้นในหัวตอนนี้หรือไม่ หากมี ให้ใช้เวลาอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น

น่าสนใจที่การแก้ปัญหาพันธกิจของพระเจ้าเป็นมือใหม่กลุ่มหนึ่ง (10:2–4)! ศักยภาพของพวกเขาไม่ได้อยู่ ในทักษะหรือประสบการณ์ของพวกเขา แต่อยู่ในความเต็มใจที่พวกเขาจะทำงานด้วยสิทธิอำนาจที่ให้แก่พวกเขา  (10:1) ในฐานเป็นทูตของพระเยซู พวกเขาต้องส่งต่อข้อความของพระเยซูและทำตามอย่างที่พระเยซูได้ทำ  (10:1,7,8).

หลักการสำคัญท่ามกลางคำบัญชาของพระเยซูที่ผู้ติดตามต้องยึดถือคือ “ท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าก็จงให้เปล่าๆ”  (10:8).

เมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐแล้ว เราจะสามารถช่วยคนอีกเป็นจำนวนมากให้ได้ยินอย่างไร ? พระเจ้าได้ให้อะไรคุณที่พระองค์ต้องการให้คุณแบ่งปันออกไป?

 

ตอบสนอง:

“พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ข้าพระองค์เห็นผู้คนที่ต้องการพระวจนะ สันติสุข และการฟื้นฟูของพระองค์ โปรดใช้และส่งข้าพระองค์และคนอื่นๆ ออกไปด้วยอำนาจและฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อตอบสนองความต้องการ และนำการสรรเสริญมายังพระเยซู อาเมน”
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.