ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018

กษัตริย์ที่ซ่อนอยู่

 

เตรียมจิตใจ:

“พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ได้ชัดเจนในวันนี้ โปรดช่วยข้าพระองค์ฟังเสียงพระองค์และดำเนินตามที่พระองค์ทรงนำ อาเมน”

 

อ่าน : มัทธิว 9:27-34

“และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน คนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์ พระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่า “ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้?” เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อ””  มัทธิว 9:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ต่างจากสิ่งที่ประสบเมื่อวาน พระเยซูให้คนตาบอดรอ  (ข้อ 27) ทำไมหรือ?  ชายเหล่านี้ต้องติดตามพระเยซูมา ถึงกระนั้น พระเยซูถามถึงความเชื่อของพวกเขา (ข้อ 28) แล้วพวกเขาเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเยซู? การใช้คำว่า “บุตรของดาวิด” (ชื่อเรียกพระคริสต์) พวกเขายืนยันว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่กล่าวถึงในอิสยาห์ 9:2–7 ถ้าพระเยซูรักษาพวกเขา พระองค์ก็ได้ทำให้อิสยาห์ 35:5 เป็นจริง การรักษาคนตาบอดเป็นหมายสำคัญว่า พระเจ้าจะเสด็จมาช่วยคนของพระองค์

จินตนาการว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข่าวออกไปว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์-พระผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอล พระเยซูต้องการความเป็นส่วนตัว (ข้อ 28) การห้ามบอกข่าวเกี่ยวกับการรักษาเพื่อพยายามควบคุม การคลั่งพระผู้ช่วยให้รอด

หลักฐานว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ ยิ่งชัดเจนขึ้น การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อไป (ข้อ 32) ทำให้อิสยาห์ 35:6 เป็นจริง ข้าพเจ้าได้ยินคนพูดว่าพวกเขาจะเชื่อถ้าพวกเขาได้เห็นพยานหลักฐานของพระเจ้า แต่ลองดูการตอบสนองที่แตกต่างในที่นี้ สองสามคนที่เชื่อและได้รับรางวัลสำหรับความเชื่อของพวกเขา (ข้อ 29) ส่วนใหญ่เป็นผู้ชม (ข้อ 33) และบางคนที่วิพากวิจารณ์ (ข้อ 34) เหตุการณ์นี้เทียบกับปฏิกิริยาที่คุณได้รับ เมื่อคุณแบ่งปันข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร?

 

ตอบสนอง:

วันนี้ เรื่องราวของพระเยซูจะถูกแบ่งปันทั้งเป็นส่วนตัวและในที่สาธารณะ ในโรงเรียน ที่ทำงาน ที่บ้าน อธิษฐานที่คนจะรับพระเยซูเป็นกษัตริย์ของพวกเขา
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.