ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018

ไม่มีชนชั้นสอง

 

เตรียมจิตใจ:

คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณมีคุณค่าสำหรับพระเจ้า? มีหลักฐานอะไรในพระกิตติคุณมัทธิวที่ได้ให้แก่คุณ?

 

อ่าน : มัทธิว 9:18-26

“พระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้า จึงตรัสว่า “ลูกหญิงเอ๋ย จงชื่นใจเถิด ที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อ” นับตั้งแต่เวลานั้น ผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติ” มัทธิว 9:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

อัศจรรย์ของการรักษาโลกและชีวิตใหม่ที่เราเห็นในที่นี้ คือหมายสำคัญของพระเยซู ในบทบาทเป็นพระผู้ไถ่-พระเมสสิยาห์  (ดู ลูกา 7:22) การหักมุมที่คาดไม่ถึงคือใครเป็นผู้ได้รับพระพรนั้น ในสมัยโบราณ ผู้หญิงถือว่าต่ำต้อยกว่าผู้ชาย ไม่สำคัญ มีประโยชน์เพียงสำหรับแบกภาระและมีลูก ได้ลูกชายเป็นความยินดี ได้ลูกสาวก็เสียใจ สิ่งที่พระเยซูทำและตอบสนองในพระธรรมวันนี้ (ข้อ 19,22,25) ท้าทายความคิดเหล่านั้น ในแผ่นดินของพระเยซู ผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงไม่ใช่ชนชั้นสอง พระองค์ให้คุณค่ากับทุกคนทั้งชายและหญิง คำพูดและการกระทำของเราสอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญของพระเยซูอย่างไร? การสามัคคีธรรมในคริสตจักรของเราแสดงออกว่าทุกคนมีคุณค่าในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไร?

เด็กผู้หญิงที่เสียชีวิต (ข้อ 23–25) กับหญิงที่เป็นโรคโลหิตตก (ข้อ 20) เป็นมลทินทั้งคู่สำหรับธรรมาจารย์ (เลวินิติ 15:25; 21:1,2)! ด้วยโลหิตเธอตก หญิงนั้นน่าจะถูกผลักไสจากชีวิตทางศาสนาของชุมชนของเธอเป็นเวลา 12 ปี คำพูดที่อ่อนโยนและความรักของพระเยซู ได้นำการรักษาทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณให้เธอ และส่งข้อความแก่คนรอบข้างว่า ความเมตตานั้นสำคัญสำหรับพระเจ้ามากกว่าการยึดติดอยู่กับกฏบัญญัติ (ดูมัทธิว 9:13).

 

ตอบสนอง:

“พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้คุณค่าแก่ทุกคน ไม่ว่าเพศ อายุ สัญชาติ หรือสีผิว ตามแบบของพระองค์ ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์สะท้อนความรักของพระองค์ต่อผู้อื่น อาเมน”
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.