ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018

 มีความสุขกับพระเยซู

 

เตรียมจิตใจ:

อะไรทำให้คุณมีความสุข? คุณให้คะแนนระดับ “ความสุข” ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้า แค่ไหน?

 

อ่าน : มัทธิว 9:14-17

“บรรดาแขกรับเชิญจะโศกเศร้า เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับพวกเขาหรือ?” มัทธิว 9:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

พวกฟาริสีและยอห์นกับผู้ติดตาม จริงจังกับความสัมพันธ์กับพระเจ้า รักษาบัญญัติตามพันธสัญญาเดิม รวมถึงการอดอาหารในบางวัน (เลวีนิติ 23:32) พวกฟาริสีไปไกลกว่านั้น อดอาหารสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อพวกเขาจะ พร้อมสำหรับแผ่นดินของพระเจ้า สาวกของยอห์นคิดว่าสาวกของพระเยซูไม่จริงจังกับพระเจ้า  (ข้อ14)

คำตอบของพระเยซูเตือนพวกเขาและพวกเราว่า ความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการทำตามกฏเกณฑ์ แต่มีความสุขกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็น พระเยซูอ้างอิงถึงเจ้าบ่าว เตือนสาวกของยอห์น ในอิสยาห์ 62:5 ซึ่งพระเจ้าถูกเปรียบเป็นเจ้าบ่าว ข้อคิดของพระเยซูชัดเจน เมื่อพระเจ้าอยู่กับคุณ ให้มีความสุขกับพระองค์

พระเยซูอ้างอิงถึงถุงหนังกับผ้า ส่งสัญญาณว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ การตรึงกางเขนกำลังจะมาถึง (ข้อ 15) แต่หลังจากนั้นความจริงใหม่จะปรากฏ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา เหมือนเหล้าองุ่นใหม่ ในวันเพ็นเทคอสต์ พระเจ้าได้เปิดรูปแบบใหม่ในการสถิตอยู่ด้วยกับคนของพระองค์ตลอดไป  (ดูโยเอล 2:28,29)
 

ตอบสนอง:

เรามีทุกเหตุผลที่จะมีความสุข พระวิญญาณของพระเจ้าถูกเทลงมาเหนือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ พระองค์คือพระเจ้าปรากฏแก่เรา ประทานขีวิตใหม่ให้กับเรา สรรเสริญพระเจ้า
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.