ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018

หมอรักษาโรคบาป

 

เตรียมจิตใจ:

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ...  แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8,9) สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระเมตตา ของประทาน และพระคุณของพระองค์ 

 

อ่าน : มัทธิว 9:9-13

“ด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป” มัทธิว 9:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

พระคุณพระเจ้าขัดแย้งกับวิถีความคิดของเรา จากฟุตบอลถึงการเมือง ความเป็นประเทศชาติถึงนิกายทางศาสนา เรานิยามตัวเราด้วยความแตกต่าง เราแบ่งแยกผู้คนเป็น “พวกเรา” และ “พวกเขา” พวกฟาริสีมุ่งใช้ชีวิตแบบชอบธรรม โดยการรักษาธรรมบัญญัติและโดยแยกตัวเองออกห่างจากทุกสิ่ง และทุกคนที่พวกเขาคิดว่าไม่บริสุทธิ์  คนเก็บภาษีอย่างมัทธิวเป็นคนไม่บริสุทธิ์ พวกเขาคือ “พวกเขา” ที่น่ารังเกียจ (ข้อ 10) พวกเขาไม่เพียงแต่ร่วมมือกับการปกครองโรมันที่พวกเขาเกลียด พวกเขายังมีชื่อเสียงในการฉ้อคน ของตนเองเข้ากระเป๋าตัวเอง

พระเยซูไม่ได้เหินห่างจากคนที่พวกฟาริสีคิดว่าเป็นคนบาป (ข้อ 9,10) เพราะว่าบทบาทของพระองค์ คือมาอยู่และรักษาคนเจ็บป่วยเพราะบาป  (ข้อ 12)  เมื่อพูดถึงคนเจ็บเพราะบาป ไม่มีคำว่า “พวกเรา” กับ “พวกเขา” (โรม 3:10)  นึกถึงกลุ่มคนที่ถูกรังเกียจในประเทศของคุณ (คนปล่อยเงินกู้ พวกเฒ่าหัวงู พวกค้ายา) พระเยซูต้องการให้ผู้ติดตามของพระองค์แสดงความเมตตาต่อพวกเขาวันนี้อย่างไร (ข้อ13)? เราจะให้พวกเขารู้ ได้อย่างไรว่า พระเยซูต้องการพวกเขาในแผ่นดินของพระองค์ ?
 

ตอบสนอง:

ลองสำรวจองค์กรคริสเตียนที่ทำงานในเรือนจำหรืออดีตผู้ต้องขังในพื้นที่ของคุณ คิดดูว่ามีทางใดบ้าง ที่คุณจะสนับสนุนพวกเขา (ผ่านการอธิษฐาน การให้ หรืออาสาสมัคร) คุณอาจเชิญชวนคนอื่นในกลุ่ม สามัคคีธรรมของคุณร่วมกับคุณด้วย

 
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.