ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

 

พระเจ้าแห่งความชอบธรรม

 

เตรียมจิตใจ:

วางเหตุการณ์และข่าวสารทั้งหลายลงชั่วขณะหนึ่งข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอลี้ภัยในพระองค์’ (ข้อ 1)

 

อ่าน : สดุดี 7

พระเจ้าทรงเป็นโล่ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงช่วยคนใจซื่อให้รอดสดุดี 7:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

จินตนาการสักครู่หนึ่งว่า คุณเป็นเยเรมีย์ที่กำลังอ่านสดุดีของกษัตริย์ดาวิดบทนี้ พระธรรมตอนนี้จะพูดกับคุณอย่างไร?

การอยู่ฝ่ายพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เผยพระวจนะหรือผู้เขียนสดุดี  ฝ่ายตรงข้ามกับพระวจนะของพระเจ้าที่มีอำนาจมีอยู่รอบข้าง คู่ปรับเหล่านี้ทำได้มากกว่าการละเมิดทางวาจา (ข้อ 2) ผู้เขียนสดุดีนี้ร้องเรียกพระเจ้าให้ช่วย เพราะตระหนักถึงความอ่อนแอของตนเอง (ข้อ 3-5) แต่เขารู้ว่าใจของเขาอยู่ที่ไหน และเชื่อว่าพระเจ้าทรงทราบด้วย (ข้อ 8,10) การทนทุกข์ทรมานของเขาดูเหมือนไม่ชอบธรรม ทำไมพระเจ้าแห่งความชอบธรรมของเขาจึงไม่ทรงทำอะไร (ข้อ 6)?

หลังจากการคร่ำครวญของเขา เขายืนยันความเชื่อวางใจว่า พระเจ้าทรงเป็นโล่ของเขา’ (ข้อ 10) การปลอบประโลมและกำลัง ดูเหมือนได้มาถึงผู้เขียนสดุดีผ่านความตระหนักใหม่ว่า พระเจ้าทรงชอบธรรม’ (ข้อ 10,11)  ในที่สุด พระเจ้าก็ทำให้ความชั่วร้ายพ่ายแพ้ไป และผู้ที่วางแผนต่อต้านพระองค์จะถูกพิพากษา (ข้อ 14-16)  คำพูดในสดุดีนี้อาจเป็นได้ที่บอกใบ้ถึงเวลาหนึ่งในอนาคตที่ทุกคนจะเห็นว่า พระเจ้าทรงครอบครอง (ข้อ 7) แต่สำหรับขณะนี้ เช่นเดียวกับผู้เขียนสดุดี เราสามารถมั่นใจได้ว่า พระเจ้าทรงเห็นเรา รู้จักเรา และทรงยืนเคียงข้างประชากรที่สัตย์ซื่อของพระองค์ (ข้อ 10) เราพร้อมที่จะยืนอยู่ในที่ของเรากับผู้เผยพระวจนะ ผู้เขียนสดุดีและพระเจ้าของเรา ที่จะประกาศถึงความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระองค์หรือไม่?
 

ตอบสนอง:

 

ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์’ (ข้อ 17) อาเมน
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.